05 februari 2019

Trots op Schiphol maar de hinder moet minder

 

Hoe verder met Schiphol nu het overleg tussen de belanghebbenden waaronder omwonenden, gemeenten, provincie en de voorzitter van Schiphol niet tot overeenstemming heeft geleid? 

‘’De lijn die CDA Noord-Holland nastreeft, is dat Schiphol niet zonder meer mag groeien. Er moet  eerst gewerkt worden aan hinderbeperking. Het gaat om de mensen achter de cijfers. Zij moeten echt beperking van overlast gaan ervaren. ’Rustperiodes op de dag en afname van nachtvluchten’’ zegt Willemien Koning, Statenlid en woordvoerder luchtvaart, die namens het CDA het debat heeft gevoerd in de Provinciale Staten.

Als er daadwerkelijk hinderbeperking wordt gerealiseerd, kunnen er weer afspraken gemaakt worden over groei. Is de lijn van het CDA. ,,Er is nog tijd om daaraan te werken want de huidige afspraak van maximaal 500.000 vluchten geldt tot eind 2020. Het CDA is zeer teleurgesteld dat er geen afspraken zijn gemaakt aan de Alders tafel. Het dossier ligt nu bij de minister. ‘’Wij hebben er bij de gedeputeerde Tekin op aangedrongen dat hij nu aan de Minister meegeeft dat zij als eerste prioriteit moet werken aan hinderbeperking. Ook moet zij een luchthavenverkeersbesluit nemen om een juridisch kader voor handhaving te hebben. Als dit beide is geregeld kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden over groei. Want wij zijn trots op Schiphol, maar de hinder moet wel minder.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.