28 mei 2021

Uitzondering BPL wel voor natuurontwikkelingsprojecten maar niet voor ruimtelijke ontwikkelingen

Het CDA is verontwaardigd dat Gedeputeerde Staten vernatting van de Burkmeer in Waterland-Oost  lijkt toe te staan, terwijl dit in strijd is met de kernkwaliteiten van dit Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Waterland die de provincie heeft vastgelegd in de Omgevingsverordening. Zowel de Provinciale Statenfractie als de CDA fractie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maakt zich zorgen over de toekomst van de Burkmeer. Diana Dekker, woordvoerder water namens CDA: “door de vernatting van de percelen en de verhoging van het peil wordt verregaande afbreuk gedaan aan de kernkwaliteiten volgens de Omgevingsverordening. Het verkavelingspatroon en het slotenpatroon zullen hierdoor worden aangetast”.

Tegenstrijdig
Het lijkt erop dat de provincie wel uitzonderingen wil maken op de Omgevingsverordening voor natuurontwikkelingsprojecten in BPL maar niet voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw. “Wij willen weten of Gedeputeerde Staten verschil maakt tussen beiden, want zoals het er nu voor staat, duidt dit op tegenstrijdige besluitvorming”, aldus Dekker.

Schriftelijke vragen
Het CDA wil dat er eerst meer onderzoek gedaan wordt naar oplossingen om het gebied te behouden, zoals slim peilbeheer, proactief malen en onderwaterdrainage. Het CDA heeft daarom vandaag schriftelijke vragen ingediend.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.