16 april 2020

Update Tata Steel

Namens het CDA heeft Willemien Koning een bijdrage geleverd over het Tatasteel:

Voorzitter en luisteraars,

Het CDA krijgt nog steeds niet goed in beeld wat er nu precies allemaal aan de hand is rond Tata. Er zijn zoveel incidenten. Wij begrijpen dat de omwonenden er ook moedeloos van worden. Het is een zeer complex dossier. Nu blijken er ook nog enkele dwangsommen niet geïnd te kunnen worden door fouten in het proces bij de OD.

In de reconstructie die ons toegezonden is, doet Gedeputeerde Staten voorkomen alsof alles goed geregeld is zodra GS de voorstellen die zij in dit document benoemt, gaat uitvoeren.  Kunnen wij daarop vertrouwen? Is alles opgelost als GS een aantal aanvullende maatregelen neemt? Het schokkende is dat een gedeputeerde is afgetreden vanwege Tata Steel met als druppel die de emmer deed overlopen de situatie rond de Sinterkoelers. Tekin zei in zijn afscheidspersbericht  ‘Na drie jaar hard gewerkt te hebben in dit dossier, bleek dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden.’  De reconstructie laat duidelijk zien dat er een cultuur probleem is. Ook met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Daar zit een knelpunt. Gedeputeerde Olthof, wij vragen ons af hoe gaat u garanderen dat er echt iets verandert?

Daarbij een tweede vraagstuk,

Aan de ene kant zien wij dat Tata Steel allerlei verbeterplannen aankondigt en gedeeltelijk al aan het uitvoeren is. Aan de andere kant zien wij steeds nieuwe overschrijdingsincidenten. Hoe moeten wij dat met elkaar in relatie brengen? Wij begrijpen dat Tata niet alle investeringen direct kan uitvoeren, maar hoe lang gaan die incidenten nog door? Het verbeteringstraject van Tata heeft ongetwijfeld ook last van financiële gevolgen die ontstaan door de corona crisis en de druk op behoud van werkgelegenheid bij Tata Steel. Wij willen niet dat GS het onmogelijke vraagt van Tata. Wij willen behoud van werkgelegenheid; maar wij willen wel dat GS een redelijk en acceptabel tijdspad opstelt rekening houdend met de coronacrisis om een einde te maken aan de vele incidenten. Kunt u dat toezeggen gedeputeerde Olthof?

 

Kijk hier de hele vergadering terug:

https://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/702821/Commissie%20Natuur%20Landbouw%20en%20Gezondheid%20%28NLG%29%2016-04-2020

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.