14 april 2020

Update vanuit de Statenfractie


De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving, zo ook op het werk in de Provinciale Staten. Inmiddels is de intelligente lockdown bijna een maand aan de gang en is de eerste geplande einddatum overschreden. Nadat het provinciale werk in de eerste weken volledig tot stilstand is gekomen, komt het nu langzaam weer op gang, zij het natuurlijk digitaal. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, volgt hieronder een overzicht van de gebeurtenissen en de acties van de CDA Statenfractie rondom de coronacrisis. Een aantal zaken zijn inmiddels opgepakt, maar er zijn nog genoeg lopende projecten die nog een extra zet kunnen gebruiken. Hierover hebben we onder andere schriftelijke vragen gesteld om er voor te zorgen dat we onze zorgen in elk geval gedeeld hebben met het college van Gedeputeerde Staten.

Provinciaal plan van aanpak
Zoals hierboven benoemd heeft het CDA na een week schriftelijke vragen ingediend. Aanleiding was het traag op gang komen van de Noord-Hollandse reactie op de coronamaatregelen.  Het doel van de vragen was om zo snel mogelijk steun te krijgen voor die groepen in de samenleving die het moeilijk hebben door de crisis.  In het bijzonder kijken wij en voor hen snel een aantal maatregelen voor elkaar te boksen. Zo hebben we in onze schriftelijke vragen opgeroepen voor snelle handelingen waarbij onder meer moet worden gedacht aan voor een verkort betalingstermijn, uitstel van pachtbetaling. In een eerste reactie van GS kwam naar voren dat ze bezig zijn met aanvullende maatregelen voor onze provincie en daarbij specifiek de ideeën van het CDA meenemen.

Dorpshuizen
Op dit moment worden dorpshuizen en wijkcentra nog niet ondersteund door de overheid. Dit terwijl dorpshuizen en wijkcentra een centrale rol spelen binnen onze samenleving en het behoud van de leefbaarheid in kleine kernen. Daarom heeft het CDA Noord-Holland er bij gedeputeerde staten op aangedrongen deze groep niet te vergeten in de noodmaatregelen. We sluiten ons hierbij aan bij de Voorzitter van Dorpswerk Noord-Holland, Nico Bijman, die eerder deze maand de noodklok luiden en vraagt om en verruiming van de maatregelen voor tegemoetkoming in de schade door de genomen coronamaatregelen. Bijman vertelde hierover bij NH-Nieuws: "Voor de toekomst belangrijke sociale voorzieningen is deze verruiming noodzakelijk. Deze tijd laat juist zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting. Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker".

Digitaal vergaderen
Sinds de Eerste Kamer op 7 april 2020 akkoord is gegaan met de spoedwet digitale besluitvorming kunnen ook Provinciale Staten digitaal vergaderen. Dit is belangrijk want zoals onze CDA-minister Knops eerder aan de Tweede Kamer schreef: Het openbaar bestuur mag niet stilvallen. Of het nu gaat om de directe aanpak van de crisis en de gevolgen daarvan, of om andere urgente opgaven, een gezamenlijke inspanning van alle overheden is nu nodig. Ook in de beeldvorming naar de burgers toe; zij vertrouwen nu meer dan ooit op een daadkrachtige aanpak van alle overheden. In Noord-Holland worden inmiddels de commissies langzaam weer opgestart en worden de eerste testen met het online vergaderen uitgevoerd. Hopelijk kunnen we volgende maand weer op volle kracht bezig met onze volk vertegenwoordigende taak. Zo kunnen we, ook als we elkaar niet in het echt spreken, scherp blijven op het beleid in de provincie Noord-Holland.

Uitstel belangrijke besluiten
Ondanks de inspanningen voor het digitaal vergaderen lijkt het erop dat enkele belangrijke besluiten, waaronder de nieuwe Omgevingsverordening en de Regionale Energie Transitie vertraging op gaan lopen. Als fractie volgen wij deze besluiten op de voet. We waken voor onnodige vertraging maar tegelijkertijd voor het wegvallen van belangrijke inspraak momenten voor bestuurders en bewoners van onze provincie. De eerste schriftelijke vragen over dit onderwerp van onze fractie hebben het bureau van de desbetreffende  gedeputeerden al bereikt en we houden u op de hoogte van de vorderingen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.