31 augustus 2022

Vacature: het provinciaal bestuur zoekt een nieuwe penningmeester

Het CDA Noord-Holland is op zoek naar een nieuw bestuurslid in de functie van penningmeester. Deze persoon maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur, vervult de statutaire rol van penningmeester en is mede verantwoordelijk voor het verwerven van nieuwe fondsen.

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de afdeling. Als provinciaal bestuur staan wij in nauw contact met de provinciale commissies (BSV, CDJA, CDA-Vrouwen en CDA-senioren), de lokale CDA-afdelingen en het landelijk bestuur. Wij zijn verantwoordelijk voor de Provinciale Statenfractie en de drie waterschapsfracties, de afdelingsfinanciën en de algemene ledenvergaderingen. Daarnaast organiseren we activiteiten voor leden. Het Dagelijks Bestuur wordt 8 tot 10 uur per week ondersteund door een verenigingsmedewerker.

Als politieke partij is ons budget beperkt, maar willen we wel goed zichtbaar zijn en aanwezig zijn op de plaatsen waar het belangrijk is. Daarom moeten we afwegingen maken waaraan we het beschikbare budget besteden. Dit vraagt om een penningmeester die ideeën heeft over een financieel gezonde en vitale provinciale afdeling. Waar mogelijk zal fondsenwerving samen met een collega bestuurslid ook onderdeel van de portefeuille zijn om daarmee een gezonde financiële situatie voor de toekomst te borgen en kansen te bieden om de zichtbaarheid van het CDA verder te vergroten.  

De penningmeester:

- is lid van het CDA of heeft de intentie om lid te worden van het CDA
- is in de eerste plaats gericht op het opbouwen van een bloeiende en financieel gezonde CDA-afdeling;
- is initiatiefrijk en staat open voor nieuwe ideeën;
- is gericht op samenwerken met andere bestuursleden, met de fractie, metandere partijen en organisaties;
- is zorgvuldig en integer;
- is in staat een solide financieel beleid te voeren en kosten te bewaken;
- is creatief in het aanboren van nieuwe bronnen van inkomsten;
- heeft ongeveer gemiddeld 5 uur per week beschikbaar om deze rol uit te voeren;
- is in staat deze rol de komende 4 jaar te vervullen.

Taken van de penningmeester:

- het opstellen van een jaarlijkse begroting en jaarrekening voor de ALV;
- het voeren van een adequate en inzichtelijke administratie van inkomsten en uitgaven;
- het voeren van een solide financieel beleid;
- het bijhouden van de lopende uitgaven;
- het innen van de afdrachten van de relevante volksvertegenwoordigers en bestuurders;
- het beoordelen van de financiële gevolgen van voorstellen en besluiten;
- is medeverantwoordelijk voor het personeelsbeleid van het CDA Noord-Holland; penningmeester van de Stichting CDA Bureau Noord-Holland;

Solliciteren kan t/m 31 augustus 2022. De gesprekken vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats in de eerste week van september. De nieuw te benoemen penningmeester wordt benoemd bij de ALV in november 2022.

Voor meer informatie over de functie en taken van penningmeester kunt u contact opnemen met Eveline Tijmstra, de vice-voorzitter van de provinciale afdeling (M: 0644933675 E: [email protected]). Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en CV naar Lisette Sijm, steunpuntmedewerker: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.