24 december 2021

Vacature: het provinciaal bestuur zoekt een nieuwe secretaris

Het CDA Noord-Holland is op zoek naar een nieuw bestuurslid in de functie van secretaris. Deze persoon maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur en de wens dat, vanwege de functie als volkspartij, dit bestuur een afspiegeling vormt van de gehele samenleving wenst het algemeen bestuur nadrukkelijk vrouwen uit te nodigen om te schrijven op de vacature van secretaris.

Het CDA Noord-Holland is een actieve politieke partij in de provincie Noord-Holland en in ruim 40 gemeenten in de provincie. Als CDA Noord-Holland ligt onze primaire taak op de provinciale politiek en de drie waterschappen hierbij maken we het verschil voor de inwoners in onze provincie. Daarnaast dragen we bij aan de vitaliteit van de ruim 40 gemeentelijke CDA-afdelingen. In de dagelijkse praktijk wordt dit gedaan door het Dagelijks Bestuur bestaande uit zes personen.

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de afdeling. Als provinciaal bestuur staan wij in nauw contact met de provinciale commissies (BSV, CDJA, CDA-Vrouwen en CDA-senioren), de lokale CDA-afdelingen en het landelijk bestuur. Wij zijn verantwoordelijk voor de Provinciale Statenfractie en de drie waterschapsfracties, de afdelingsfinanciën en de algemene ledenvergaderingen. Daarnaast organiseren we activiteiten voor leden, ontplooien initiatieven en doen voorstellen. Het Dagelijks Bestuur wordt 8 tot 10 uur per week ondersteund door een verenigingsmedewerker.

De secretaris:

 • Is lid van het CDA of heeft de intentie om lid te worden van het CDA;
 • Is in de eerste plaats gericht op het opbouwen van een bloeiende en gezonde CDA-afdeling;
 • Is initiatiefrijk en staat open voor nieuwe ideeën;
 • Is gericht op samenwerken met andere bestuursleden, met de fractie, met andere partijen en organisaties; en zoekt hierin naar nieuwe mogelijkheden;
 • Is zorgvuldig en integer;
 • Heeft ongeveer gemiddeld 5 uur per week beschikbaar om deze rol uit te voeren;
 • Is in staat deze rol de komende 4 jaar te vervullen.
   

De secretaris draagt, in samenwerking met de verenigingsmedewerker, zorg voor:

 • De bewaking van termijnen van benoemingen van bestuursleden;
 • De tijdige voorbereiding van de gang van zaken bij bestuursvergaderingen, Provinciale en Waterschapsverkiezingen en algemene ledenvergaderingen;
 • De verslaglegging van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
 • De archivering van alle zaken van CDA Noord-Holland;

Naast hun vaste/statutaire rollen, hebben alle DB-leden ook een eigen project- en/of doelgroepgerichte portefeuille (zoals fondswerving, HR-beleid, vitale afdelingen, etc.). Na de installatie van de nieuwe DB-leden zal het DB deze portefeuilles in onderling overleg verdelen. Daarbij wordt gekeken of functies elkaar kunnen versterken, maar vooral of portefeuilles aansluiten bij de persoonlijke ambities en de talenten van de DB-leden.

Voor meer informatie over de functie en taken van de secretaris kunt u contact opnemen met de verenigingsmedewerker van de provinciale afdeling, Lisette Sijm via lisette.sijm@noord-holland.nl of 0618317246. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en CV naar lisette.sijm@noord-holland.nl.

De reactietermijn sluit op 31 januari 2022. Eventuele gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats in februari. De nieuw te benoemen secretaris wordt benoemd bij de ALV van 23 april 2022.

Download hier de vacature

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.