01 mei 2022

Vacature Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Wij zijn op zoek naar jou!

In maart 2023 staan de waterschapsverkiezingen weer voor de deur. En jij hebt de kans om je in te zetten voor het oudste democratische bestuursorgaan van Nederland. Hoe fantastisch is dat? Als Nederlanders hebben wij een bijzondere relatie met het water. We hebben manieren gevonden om ons te beschermen tegen het water en het te omarmen. Als vertegenwoordiger van de waterschappen houd jij je o.a. bezig met thema’s zoals: voldoende water, het voorkomen van overstromingen door voldoende sterke dijken voor de bescherming van het land, het voorkomen van wateroverlast door water de ruimte te geven en het (water)peilbeheer, werken aan schoon (oppervlakte)water met de inzet van afvalwaterzuiveringsinstallaties en klimaatmaatregelen om ons land leefbaar te houden. Kortom: de meest belangrijkste onderwerpen voor onze provincie Noord-Holland, immers niemand wil natte voeten en wateroverlast krijgen en ook schoon oppervlaktewater is van levensbelang.

Tijdens de verkiezingen worden de leden van het algemeen bestuur van het waterschap gekozen die de inwoners van het waterschap vertegenwoordigen. Daarnaast bestaat het algemeen bestuur uit vertegenwoordigers van verschillende categorieën belanghebbenden, zoals: landeigenaren (vnl. agrariërs) en beheerders van natuurterreinen. De functie van een algemeen bestuurder kan worden vergeleken met die van een gemeenteraadslid: vertegenwoordiger van inwoners, maar dan gerelateerd aan waterschapsvraagstukken. Een Waterschapsbestuurder heeft kennis van de politiek in het Waterschap en ambtelijke procedures, of is bereid die te ontwikkelen. Voor meer informatie hierover, zie: https://christendemocraat.nl/de-politieke-vragen-voor-deze-waterschapsverkiezingen/

Meer informatie over het Waterschap AGV
Meer informatie over het CDA in het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht vind je op: www.cda.nl/agv en over het waterschap zelf op https://www.agv.nl/over-ons/hoe-werkt-ons-bestuur.  Ook de pagina's over het recent vastgestelde waterbeheerplan geven een goed inzicht in waar het bij het waterschap AGV om gaat, zie https://www.agv.nl/wbp/.

Procedure
Lijkt het Waterschap je leuk om je als CDA'er voor in te zetten? Solliciteer dan voor een plek op de lijst! Ieder CDA-lid kan zich kandidaat stellen voor het Waterschap waar hij of zij woont.
Solliciteren kan uitsluitend via dirk.cda.nl. Lees hiervoor de handleiding online solliciteren. De sluitingsdatum voor de kandidatenlijst Amstel Gooi en Vecht is 13 juli 2022. Na de sluitingsdatum zullen er gesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie.

Mocht je naar aanleiding van deze vacature nog vragen hebben kun je terecht bij Lisette Sijm via lisette.sijm@noord-holland.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.