28 februari 2018

Verbod op pulsvisserij funest voor vissers in Noord-Holland

Het CDA Noord-Holland is zeer verontrust over het besluit van het Europees Parlement om de pulsvisserij helemaal te verbieden. Statenlid Willemien Koning: “dit is funest voor de vissers in onze vissersplaatsen zoals bijvoorbeeld Den Helder, Hollands Kroon, Texel, Enkhuizen, Medemblik, IJmuiden en Volendam. ’De vissers hebben enorm veel geïnvesteerd in deze duurzame vissersboten. Het is onacceptabel als zij nu niet meer mogen vissen. Pulsvisserij werd juist gezien als dé toekomst.”

Koning: “Onze CDA-gedeputeerde Jaap Bond heeft meteen toegezegd vanuit het Bestuurlijk Platform Visserij te gaan kijken wat hier nog aan te doen is, dat is goed om te horen. Het is een tussenbesluit, het definitieve besluit moet nog komen. We hopen dat er nog iets aan gedaan kan worden en weten dat vanuit Noord-Holland hier alles op gericht is.”

Bond: “Dit besluit betekent een enorme kapitaalvernietiging. De EU heeft zelf via subsidies financieel bijgedragen aan deze milieuvriendelijke manier van vissen. Dat maakt het besluit des te vreemder.”

Vissers hebben zelf veel geïnvesteerd in deze duurzame en milieuvriendelijke manier van vissen, met minder brandstofgebruik en minder ongewenste bijvangst. Het is niet acceptabel als zij deze investering gedaan ten gunste van het milieu niet meer terug kunnen verdienen. Faillissement dreigt voor deze familiebedrijven. Voor hen was het een laatste strohalm om het vissen rendabel te houden.

Ook in Brussel verzet het CDA tegen het besluit. Zie deze video van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik voor de bewoners van Texel. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.