08 november 2018

Vergoedingsregeling mezenschade snel van kracht door inzet CDA

Haarlem – De vergoedingsregeling van mezenschade is in Noord-Holland van kracht geworden. Statenlid Willemien Koning, die namens het CDA schriftelijke vragen hierover stelde, is tevreden. ‘De regeling voor de vergoeding is snel opgepakt. Het was haast bij en Gedeputeerde Staten hebben ook snel gehandeld.” De Provincie zal, mede als gevolg van een uitspraak van de Raad van State, overgaan tot een vergoeding van 60% van de getaxeerde schades. Dit geldt met terugwerkende kracht voor reeds gemelde schades uit 2016 en 2017 en voor toekomstige vogelschade. 

De mees is een beschermde vogel.  De fruittelers proberen met alle mogelijke en toegestane middelen om deze beschermde vogels te verjagen. Helaas gebeurt dit zonder blijvend resultaat. Het gevolg is dat de mezen schade toebrengen aan het fruit waardoor het onverkoopbaar wordt. Voor de toekomstige vogelschade aan zacht fruit en pit- en steenvruchten zal de provincie Noord-Holland een vergoeding van 60% van de getaxeerde schade vergoeden. Dit is opgenomen in de Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland.

Bij de invoering van de nieuwe natuurbeschermingswet is de destijds geldende vergoeding van de  vogelschade aan fruit afgebouwd van 95% naar 0 procent in 2017. De Raad van State oordeelde dat afbouw tot nul procent niet terecht is. De nieuwe schadevergoedingsregeling is door GS uitgewerkt en nu opengesteld. ‘’Het is goed dat de provincie snel actie ondernomen heeft en de schade weer  vergoed,’’ aldus Willemien Koning. 

Ook LTO Noord berichtte over dit resultaat

Het CDA is onderdeel van het Noord-Hollandse bestuur en heeft zodoende in de afgelopen vier jaar veel weten te bereiken voor de provincie Noord-Holland. De komende weken viert het CDA zijn successen met de inwoners van Noord-Holland.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.