20 mei 2019

Wens CDA opruimen verpauperde kassen gehoord

Het demissionair college in Noord-Holland heeft een van de wensen en verkiezingsbeloften van het CDA om verpauperde kassen aan te pakken ingewilligd. Statenlid voor het CDA Willemien Koning geeft aan zeer verheugd te zijn met dit nieuws. “Nog tijdens de verkiezingen hebben wij de noodzaak van deze aanpassing naar voren gebracht. Aan onze oproep om woningbouw in het gebied mogelijk te maken kan nu gehoor worden gegeven. Er is ruimte voor de gemeente om het bestemmingsplan op lokaties met verpauperde kassen rond de woonkern Rijsenhout en het gebied Noorder Legmeerpolder aan te passen.

‘Het gaat om kleine kavels die op dit moment de bestemming ‘tuinbouw’ hebben, maar deze stukjes grond liggen midden in het dorp,’ aldus Koning. ‘Het is niet uit te leggen dat door de verkeerde bestemming op de gebieden daar nu enorm verpauperde kassen staan. Daarom hebben we in onze verkiezingscampagne de oproep gedaan om hier snel iets aan te doen. Dat is nu gelukt, want met deze aanpassing wordt woningbouw mogelijk gemaakt. De gemeente kan nu samen met de dorpsraad/inwoners aan de slag om de woningbouwopgave op te lossen. Wij zijn blij dat het Noord-Hollandse bestuur dit geregeld heeft.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.