03 maart 2021

Zorgen om besteding steungeld voor de culturele sector

CDA Noord-Holland maakt zich zorgen over de besteding van de coronasteun voor culturele instellingen. Het Rijk heeft voor de eerste helft van 2021 150 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze door corona zwaar getroffen sector steun te bieden. Woordvoerder Christa Kuiper vindt het onduidelijk of dit geld terecht komt in de sector die het toebehoort: “Deze middelen worden door het Rijk via de algemene uitkering aan gemeenten toegekend en zijn daarmee in principe vrij besteedbaar”. Dit was aanleiding voor Kuiper om schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.

In de media uitte de culturele sector zelf al haar zorgen over hoe dit geld besteed wordt en of het niet aan andere domeinen wordt uitgegeven. Naar aanleiding van deze signalen stelde adviesbureau Berenschot een onderzoek in naar het steunpakket en heeft rondvraag gedaan bij de lokale overheden in provincie Utrecht. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er veel onduidelijkheid is omdat het geld niet geoormerkt is: het geld is niet met de opdruk ‘cultuurgeld’ overgemaakt naar de gemeenten. “Zonder dit etiket hoeven de gemeenten ook geen verantwoording af te leggen over de besteding van het geld. Hierdoor is het mogelijk om gaten in de algemene begroting te dichten met dit geld en het uit te geven aan andere domeinen, terwijl dit bedoeld is voor de culturele sector”, aldus Kuiper.

Het CDA wil helderheid over hoe het geld besteed wordt in onze provincie. Kuiper vraagt daarom o.a. of er signalen zijn die erop zouden kunnen duiden dat we ons in de provincie Noord-Holland ook zorgen moeten maken om de besteding van dit steungeld. Kuiper: “Ik hoop dat de provincie meer inzicht kan geven in de ondersteuning van de culturele sector door de gemeenten”.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.