04 maart 2022

Zorgen om toenemende ganzenschade door mogelijke vertraging nieuw ganzenbeleid

Het CDA heeft vragen gesteld aan het provinciaal bestuur over de invulling van de principes voor nieuw ganzenbeleid in Noord-Holland. In 2020 heeft Gedeputeerde Staten toegezegd om verschillende principes te implementeren, waaronder het principe om benodigd ganzenbeheer als ‘bestaand gebruik’ op te nemen bij de herziening van Natura 2000-beheerplannen, zodat er een aanzienlijke vermindering van administratieve last optreedt en de schade die ganzen veroorzaken in en rond natuurgebieden zal verminderen. Helaas heeft het CDA Noord-Holland signalen gekregen dat de provincie tot nog toe geen daad bij woord heeft gevoegd. Daarnaast is het gecoördineerd beheer dat natuurorganisaties zouden begeleiden nog nauwelijks van de grond gekomen. Willemien Koning, Statenlid namens CDA Noord-Holland: “Als blijkt dat het gecoördineerde beheer door toedoen van de provincie vertraging oploopt, en als gevolg daarvan het beheer in de natuurgebieden niet kan plaatsvinden, dan verwachten wij dat dit consequenties zal hebben voor de ontwikkeling van de ganzenpopulatie in Noord-Holland. Gevolg is dat de schade in natuur- en landbouwgebieden nog verder zal toenemen. Ook weidevogels hebben hier ernstig onder te lijden. Om inzicht te krijgen in de situatie heeft het CDA Noord-Holland schriftelijke vragen gesteld aan de gedeputeerde, lees ze hier. Het college heeft 30 dagen om de schriftelijke vragen te beantwoorden.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.