21 december 2016

CDA wil weten of ouderen vaker aankloppen bij Spoedeisende Hulp

Een toenemend aantal ouderen boven 75 jaar meldt zich volgens berichten in de media aan op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen. Het CDA wil weten of dit ook geldt voor Amstelveen en heeft daarom vragen gesteld aan het college.

Het blijkt dat ouderen zich bij de Spoedeisende Hulp melden voor onder andere uitdrogingsverschijnselen, ontregelde diabetes of hartfalen. Na ontslag uit het ziekenhuis worden zij kort daarna vaak opnieuw opgenomen omdat de eigenlijke problematiek niet is aangepakt.

“De toename is opmerkelijk omdat het bezoek aan de Spoedeisende Hulp juist vermindert”, zegt CDA-fractielid Sandra van Engelen. De toename is een gevolg van de door het kabinet ingezette bezuinigingen op de gezondheidszorg. Sandra van Engelen: “Langer thuisblijven wonen geeft een afname in zelfredzaamheid. Ingezette mantelzorgers raken in toenemende mate overbelast. En er is ook een tekort aan wijkverpleegkundigen die vroegtijdig signalen kunnen opvangen als er iets mis gaat.”

Amstelveen is één van de meest vergrijzende gemeenten van Nederland en de problematiek zal volgens Sandra van Engelen ook niet onopgemerkt blijven op de Spoedeisende Hulp van het Amstelland Ziekenhuis.  

Het CDA wil weten of het college bekend is met de problematiek en of er overleg is met het Amstelland Ziekenhuis. “Ook willen we weten of er een trend waarneembaar is dat ouderen zich binnen 30 dagen weer bij de Spoedeisende Hulp melden.” Het CDA vraagt zich verder af of er een protocol voorhanden is dat bij thuiskomst wordt gevolgd om herhaling te voorkomen.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Engelen: 06-36017482

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.