22 februari 2017

CDA’er Michel Rog verdedigt op Uilenstede herinvoering basisbeurs

CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog gaat op woensdag 1 maart in debat op studentencampus Uilenstede in Amstelveen. Het onderwerp is onderwijs en studiefinanciering.

Michel Rog (1973) is woordvoerder Onderwijs voor het CDA in de Tweede Kamer.

Hij zal zeker de herinvoering van de basisbeurs bepleiten want het CDA is fel tegenstander van het leenstelsel, dat in deze kabinetsperiode is ingevoerd.

Met name voor jongeren voor wie het minder vanzelfsprekend is te gaan studeren zijn de gevolgen sterk zichtbaar. De instroom daalde in het eerste jaar dat het leenstelsel van kracht was met 20% onder jongeren met een handicap. De doorstroom van MBO naar HBO nam met 12% af en ook onder eerstejaars van wie de ouders niet hadden gestudeerd zag 12% af van een studie.

Negatieve gevolgen
Volgens Michel Rog heeft het kabinet-Rutte de negatieve gevolgen van het leenstelsel steeds ontkend. ‘Maar we kunnen er niet omheen dat het leenstelsel ingaat tegen de grondgedachte van het onderwijs: gelijke kansen voor iedereen. Het vergroot de scheidslijn tussen hoger- en laagopgeleiden. Voor het CDA is het daarom belangrijk die drempel te verlagen en de basisbeurs in de bachelor weer in te voeren.’

 

De politieke avond met Michel Rog wordt georganiseerd door de CDA-afdelingen van Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Uithoorn.

 

De avond begint om 20:30 uur, inloop vanaf 20:00 uur. Toegang gratis. Het adres van Il Caffè is Uilenstede 346 in Amstelveen.

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Pier Rienks, 06-46044732

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.