31 maart 2017

Zorgelijke toestand bij Nieuw Vredeveld geen verrassing voor CDA

CDA Amstelveen maakt zich evenals wethouder Herbert Raat ernstige zorgen over de situatie bij zorginstelling Nieuw Vredeveld van Stichting Brentano.  Er wordt momenteel in het zorgcomplex onvoldoende zorg geboden aan een aantal bewoners. De door wethouder Raat in een raadsbrief gesignaleerde wantoestanden zijn voor CDA-raadslid Sandra van Engelen echter geen verrassing. De oorzaak moet volgens haar worden gezocht in de drastische veranderingen die zich in het zorgsysteem hebben voorgedaan. “Het CDA heeft eerder aangegeven deze ontwikkelingen met angst en beven tegemoet te zien. Want personeel dat eenmaal verdwijnt uit de zorg komt niet meer terug en de daarmee verloren gegane kennis is niet zomaar goed te maken.” Scholing is volgens Van Engelen essentieel, zodat medewerkers op het juiste werkniveau komen. “Maar dat kost tijd. Zelfs tijdelijke vervanging gedurende de scholing is een probleem, want je trekt niet zomaar een blik hoogopgeleide verpleegkundigen op nivo 4 en 5 open. Naast passende woonruimte is een eveneens passend salaris inclusief goede secondaire voorwaarden noodzakelijk.” Van Engelen deed verder de suggestie om te bekijken of wellicht tijdelijk gebruik kan worden gemaakt van oud-verpleegkundigen, die immers zeer snel omgeschoold kunnen worden. Ook beschikbare woonruimte voor de verpleegkundigen in opleiding is van belang. Van Engelen heeft vorige week tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving aan verantwoordelijk wethouder Raat gevraagd hoe hij de rol van de gemeente ziet. “We weten dat de huizenmarkt in Amstelveen zeer krap is. Wat draagt het afgeven van een urgentie bij wanneer woonruimte niet of nauwelijks voorhanden is?” Een complex veranderingstraject vraagt volgens Van Engelen  om een deskundig bestuur dat een organisatie goed op de rit krijgt. “Dat is een hele klus.” Het CDA is benieuwd of deze deskundigheid in Nieuw Vredeveld aanwezig is.  “Staan zij voor wat betreft deze problematiek alleen of zijn er meer zorginstellingen in Amstelveen die hetzelfde risico als Nieuw Vredeveld lopen?” Van Engelen heeft de wethouder ook gevraagd op welke termijn het aangekondigde onderzoek door het Zorgkantoor plaatsvindt en hoe de resultaten aan de gemeenteraad kenbaar worden gemaakt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Engelen op haar mobiele nummer 06-36017482

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.