16 juni 2017

CDA laat Amstelveners meepraten over verkiezingsprogramma

Amstelveen – CDA Amstelveen nodigt inwoners van de gemeente en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit om actief mee te denken over het nieuwe verkiezingsprogramma 2018-2022.

Op donderdag 29 juni wordt in ontmoetingscentrum De Meent (Orion 3) een meedenkavond georganiseerd. De bijeenkomst begint om 20:00 uur en staat onder leiding van oud-wethouder Jan Willem Groot.

Waardevol
Het CDA is in mei gestart met de voorbereidingen van het nieuwe verkiezingsprogramma. ‘Meest waardevol daarbij  zijn  ideeën en suggesties van inwoners zelf en van maatschappelijke organisaties in Amstelveen’, zegt Bert Rouwenhorst, voorzitter van de programmacommissie.

Voor de meedenkavond van het CDA zijn uitnodigingen verstuurd naar onder andere sportverenigingen, scholen, kerken, zorg- en welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van wijken en buurten.

Opzet en doel
Discussieleider Jan Willem Groot zal tijdens de avond in De Meent uitleg geven over opzet en doel van de bijeenkomst. Daarna zal de groep in kleinere groepen worden verdeeld, waar volop over de onderwerpen kan worden gediscussieerd. ‘De uitkomsten worden daarna met de andere groepen gedeeld en vormen  een belangrijke basis voor het verkiezingsprogramma’, zegt Bert Rouwenhorst.

Aanmelden
Iedereen is welkom op deze CDA-avond. Aanmelden voor de bijeenkomst graag voor dinsdag 27 juni bij Bert Rouwenhorst, via zijn e-mailadres b.rouwenhorst@gmail.com. Bellen kan ook: 06-51701352. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.