01 juli 2017

Amstelveners reiken CDA ideeën aan voor nieuw verkiezingsprogramma

Amstelveen • Woongroepen voor ouderen, meer blauwe parkeerzones bij wijkwinkelcentra en studenten Uilenstede meer betrekken bij activiteiten in Amstelveen. Het is een kleine greep uit de vele ideeën die donderdagavond in ontmoetingscentrum De Meent werden aangedragen tijdens een brainstormsessie van CDA Amstelveen.

Diverse maatschappelijke organisaties leverden input voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Het leidde tot interessante discussies en waardevolle bijdragen.

Ouderenzorg

In veel groepsdiscussies werd aandacht gevraagd voor de ouder wordende Amstelveense bevolking. Heel veel 65-plussers zijn gezond en vitaal, maar politiek en maatschappij moeten beter voorbereid zijn op de toenemende zorgvraag. “De kwaliteit van de ouderenzorg is een politieke verantwoordelijkheid, die kunnen we niet alleen aan de markt overlaten”, zei één van de aanwezigen. 

Woongroepen voor ouderen

Eenzaamheid is volgens de bezoekers eveneens een groeiend probleem onder ouderen. Ouderen hebben behoefte aan contact en gezelligheid. Die is niet altijd voorhanden. Om daar iets aan te doen, zouden er meer woongroepen voor ouderen moeten komen. Ouderen wonen daar in levensloopbestendige appartementen en ontmoeten elkaar in gezamenlijke ontmoetingsruimten,  in de buurt van winkels, openbaar vervoer en zorgfaciliteiten.

Inzet jongeren

Om eenzaamheid tegen te gaan moet ook veel meer een beroep worden gedaan op jongeren, zoals studenten van Uilenstede. Jong en oud kunnen elkaar helpen, maar ze kunnen ook van elkaar leren en elkaar stimuleren.

Betaalbaar wonen

De deelnemers aan de discussie vroegen eveneens aandacht voor betaalbaar wonen voor jong en oud. Via positieve stimuleringsmaatregelen moeten mensen worden verleid om te verhuizen naar andere woningen. Om de doorstroming te bevorderen moeten meer betaalbare appartementen (ook voor ouderen) en woningen met middeldure huur beschikbaar komen.

Blauwe parkeerzones

Door de toename van het aantal auto’s in Amstelveen moet het parkeren in Amstelveen beter worden gereguleerd. In de discussiegroepen werd gepleit voor meer blauwe parkeerzones bij wijkwinkelcentra, in combinatie met strengere handhaving.

Vrijwilligers

Veel Amstelveners zijn bereid om via mantelzorg of vrijwilligerswerk iets voor de medemens te doen. Initiatieven vanuit de bevolking moeten daarom worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Verkeersveiligheid

Fietspaden worden steeds intensiever gebruikt. Om de veiligheid in de toekomst te garanderen werd in één van de discussiegroepen het idee geopperd om de maximumsnelheid voor alle verkeersdeelnemers op het fietspad te verlagen in combinatie met handhaving. Ook uitbreiding van het aantal fietspaden dat exclusief voor fietsers is bestemd verdient nader onderzoek. 

Actief aan de slag

Het CDA gaat actief aan de slag met de ideeën en tips. De komende weken gaat de partij ook in gesprek met andere Amstelveners en maatschappelijke organisaties.
Contactpersoon is Bert Rouwenhorst, voorzitter van de programmacommissie. Hij is te bereiken op zijn mobiele nummer: 06-51701352.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.