13 oktober 2014

CDA Amstelveen blij dat eindelijk wordt gestart met verbeteren leefgewoonten van jongeren

Amstelveen krijgt vanuit de Rijksoverheid geld om deel te nemen aan programma Gezond in de Stad (ofwel GIDS). In een brief van eind september geeft het College aan dat zij dit onder andere wil gebruiken voor voorlichting over gezonde voeding en om bewegen te stimuleren bij jongeren en bij ouderen. CDA Burgerraadslid Hulsman: “We hebben twee jaar geleden al, gesteund door de gemeenteraad, gevraagd om dit voor jongeren te realiseren. Het idee was toen om deel te nemen aan een ander landelijk programma, ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. Tot nu toe is dat om allerlei financiële en praktische redenen niet van de grond gekomen. We zijn blij dat het College nu eindelijk werk maakt van gezonde leefgewoonten van onze jongeren. Dat Amstelveen zich met GIDS ook gaat richten op ouderen vinden we alleen maar positief: Het CDA vindt het belangrijk dat Amstelveners zo gezond mogelijk oud worden.”

 

De GIDS aanpak lijkt sterk op wat het CDA destijds voor ogen stond: met medewerking van alle betrokkenen in een wijk gezond eten en bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Het CDA stelt wel enkele schriftelijke vragen aan het College. Gerard Hulsman: “Bijna in alle gemeenten om ons heen lopen al vergelijkbare programma’s. Ook in Aalsmeer, waarmee wij de ambtelijke organisatie delen. We willen graag weten hoe het College verwacht van hen te leren wat wel en wat niet werkt en hoe men samen wil gaan werken." Omgekeerd hebben in het verleden verschillende partijen hun steun toegezegd. Het CDA wil graag weten of zij daar nog steeds toe bereid zijn, of dat Amstelveen te lang heeft gewacht.

 

Perscontact:

Gerard Hulsman
amstelveen.cda@xs4all.nl
06 – 3722 6033

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.