05 februari 2020

CDA Amstelveen wil meer aandacht voor gezinnen in woonvisie

Ik ben opgegroeid in Amstelveen maar wist op mijn 18e niet hoe snel ik Amstelveen moest verlaten. Maar dat was toen. Nu willen jongeren hier blijven wonen maar kunnen ze dat ook? Nee natuurlijk niet. En niet alleen jongeren kunnen dat niet; iedereen met een gemiddeld inkomen van 35000 euro, de grootste groep inwoners, kan hooguit een hypotheek krijgen van 175000 euro. 

Onbetaalbaar
Zelfs als je samenwoont kan je in Amstelveen geen middeldure koopwoning betalen. Vroeger kon je uitwijken naar Almere maar tegenwoordig wordt je door de markt verbannen naar oorden ver voorbij Lelystad. Veel te ver om in Amstelveen te kunnen blijven werken. En de beroepen waarmee je gemiddeld 35000 euro verdient; die kunnen we in Amstelveen heel goed gebruiken! Het zijn de leraren, de politieagenten, de mensen in de zorg en vele anderen met een baan waar een gewoon salaris bijhoort. Er is werk aan de winkel voor dit college dus. En er is haast geboden. Wat heeft het college voor dit probleem bedacht? Laten we de woonvisie er eens bijpakken.

Gezinnen: hart van de samenleving
Het CDA is het eens met het college zoals in de woonvisie gesteld dat er wat moet gebeuren. Vele groepen passeren daar de revue. Jongeren, ouderen, starters, sociale woninghuurders en kapitaalkrachtigen. Maar waar is de aandacht voor de gezinnen en mensen met gewone inkomens die ik eerder noemde? De groep die het hart van de Amstelveense samenleving vormt.

Een sterk middensegment houdt de stad leefbaar, daar is het ons bij het CDA om te doen.Dat middensegment is op zoek naar een woning ín het middensegment. Woningcorporaties mogen alleen woningen tot € 710,00 euro per maand bouwen. Het college wil niet méér sociale huurwoningen. Dat besluit steunt het CDA. Om doorstroming op gang te brengen zijn er andere maatregelen nodig dan de bouw van meer sociale huurwoningen.

Bouwen voor het middensegment
Een daarvan is de mogelijkheid voor woningcorporaties om te bouwen voor het middensegment. Het CDA roept het college op om de corporaties hierbij maximaal ondersteunen.
Het CDA prijst het college dan ook dat het oog heeft voor mogelijkheden van maatschappelijk gebonden eigendom, zelfbewoningsplicht van minstens 5 jaar, antispeculatiebedingen en in overleg met ontwikkelaars middeldure huur langdurig middelduur houden.

Maar liever zou het CDA zien dat er nooit meer een huis wordt gebouwd dat niet een of meerdere van deze elementen in zich heeft. Stap nu over op een systeem van huur en koop dat grote groepen kansen biedt en daarmee woningnoodprobleem echt veel kleiner maakt. Verbied daarbij dat ook dat kopers van een corporatiewoning hun woning verhuren. Want het CDA is er, zoals je dat tegenwoordig pleegt te zeggen, klaar mee dat je struikelt over de advertenties voor dure huurwoningen in deze gemeente.

Ouderen
De woonvisie spreekt zichzelf soms een beetje tegen. Er is veel aandacht voor ouderen maar veel ouderen willen helemaal niet verhuizen. 75% zegt tevreden te zijn en hoeft niet zonodig van A naar Beter. Wat dat betreft is Amstelveen al een beetje California aan de Amstel. Ouderen zijn hier gelukkig en tevreden. Alleen de zon ontbreekt. Maar voor die 25% ouderen die wel wil verhuizen zijn nieuwe woonvormen een goed idee of een kleinere woning gelijkvloers. Ook hier geldt; de vraag is groter dan het aanbod. Dus college; aan de bak!

Flexwoningen
Er komen flexwoningen op plaatsen waar de bouw voor permanente woningen nog even op zich laat wachten. Maar waarom maar 250 van die flexwoningen. Kan het college niet een beetje verder zoeken en kijken of er misschien plaats is voor 500 of misschien zelfs 750 van die flexwoningen. Misschien een beetje dichter op elkaar. Alles is beter dan nog langer thuiswonen.

Bovenkerkerpolder
Er zijn twee belangrijke zaken die niet genoemd worden in de woonvisie. De eerste is de Bovenkerkerpolder. Het idee van makelaar Brockhoff om 20% van de polder te bebouwen werd direct verworpen door het college. We hebben immers met zijn allen afgesproken dat de polder onbebouwd moet blijven. Die keuze heeft echter ook consequenties. Je kunt niet maximaal groen, minimaal de hoogte in en tegelijkertijd maximaal bouwen. En maximaal moet er gebouwd worden! Anders is het niet uit te leggen aan mensen die nog geen woning hebben dat zij geen uitzicht op een woning krijgen omdat wij het uitzicht op de polder niet kwijt willen.

CDA is gezinspartij
Het tweede woord dat niet genoemd in de woonvisie is: gezinnen. Het CDA is de gezinspartij bij uitstek. Het doet dan ook een beetje pijn dat dit college de gezinnen niet nadrukkelijk noemt. Het is ook bevreemdend. Op basis van demografische trends wordt in de woonvisie gekozen voor de bouw van voornamelijk één en tweepersoons huishoudens. Waar moet je dan naartoe als je eerste kind er is? Jaag je met deze plannen niet juist gezinnen die een stad compleet maken weg. Zonder gezinnen is een stad geen stad. Dit college moet bij het verder ontwikkelen van plannen het belang van het gezin voor de stad meenemen.

Haast geboden
De woonvisie bevat al met al veel ingrediënten om het woningprobleem op te lossen maar er is haast geboden. Daarvoor zijn de zorgen van al die woningzoekenden te acuut.

Pier Rienks, fractievoorzitter CDA Amstelveen

Bijdrage tijdens de commissievergadering Ruimte, Wonen en Natuur op donderdag 30 januari 2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.