03 april 2020

CDA Amstelveen: zorgen over kwetsbare schoolkinderen

AMSTELVEEN • CDA Amstelveen maakt zich zorgen over kwetsbare kinderen die vanwege de coronacrisis momenteel geen regulier onderwijs kunnen volgen.

Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die thuis geen internet of een laptop beschikbaar hebben, kinderen met onvoldoende begeleiding thuis en kinderen in een onveilige situatie thuis.

Telefonisch contact
‘Om deze kinderen te bereiken proberen docenten met hulp van berichten en/of telefoontjes contact te krijgen. Maar helaas lukt dat niet altijd’, zegt CDA-raadslid Sandra van Engelen, die schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld. ‘Daar waar normaal gesproken wijkcoaches, jeugd- en gezinscoaches worden ingezet, is dat nu door de beperkende maatregelen niet mogelijk.’

Signalen
Het CDA wil van het college weten of het college signalen heeft ontvangen waaruit blijkt dat er ook in Amstelveen kinderen zijn die niet bereikbaar zijn voor de scholen. Scholen geven de gemeente normaal gesproken een signaal wanneer kinderen wegblijven. Is dat nu ook het geval?

Brieven
Veel scholen ondernemen volgens Van Engelen zelf actie om deze groep kwetsbare kinderen te bereiken. Zo worden bijvoorbeeld brieven gestuurd naar de ouders, zelfs in meerdere talen. ‘Dit is in de internationale gemeenschap die Amstelveen is, zeker ook van belang om de bereikbaarheid te vergroten’, aldus Sandra van Engelen. Zij wil weten of dit ook in Amstelveen gebeurt.

Noodopvang
Verder wil het CDA weten of de gemeente Amstelveen ook noodopvang heeft geregeld voor de kwetsbare kinderen. Als dat het geval is: hoeveel kinderen maken daar inmiddels gebruik van? Zo niet, is het college dan van plan om deze opvang op korte termijn te regelen?

 

Kinderen van buiten Amstelveen
Het CDA vraagt ook aandacht voor kwetsbare kinderen zonder internet of laptop die in Amstelveen op school gaan, maar buiten Amstelveen wonen. ‘Kan het college aangeven of hierover overleg met scholen plaatsvindt?’, vraagt Sandra van Engelen aan het college. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.