25 mei 2018

CDA-bijdrage over coalitie-akkoord VVD, D66 en PvdA

Hieronder de bijdrage van CDA-fractievoorzitter Pier Rienks tijdens de bespreking van het nieuwe coalitieakkoord tussen VVD, D66 en PvdA van Amstelveen op woensdag 23 mei 2018.

Mijnheer de voorzitter, de korte voorbereidingstijd verhinderd mij deze bijdrage uit het hoofd te doen. Ik doe het van papier.

Allereerst wil het CDA de nieuwe coalitie feliciteren met het bereikte resultaat en wensen wij de nieuwe ploeg alvast alle succes toe.

Teleurgesteld
Ik wil mijn bedrage beginnen door u te vertellen waarover ik de afgelopen dagen zo teleurgesteld ben. Ik vind het oprecht jammer maar zie ook de positieve kanten er van in. Nu denkt u misschien: die Rienks gaat nu een halfuur klagen over het feit dat het CDA niet daar zit maar hier. Maar zo zit het niet.

Twee weken geleden zijn alle oppositie[partijen bijelkaar gekomen in een bekende plaatselijke boekhandel. De reden was om elkaar beter te leren kennen. We zullen het de komende vier jaar toch met elkaar moeten doen. Wat mij opviel was de inbreng van een partij in het bijzonder. Terzake kundig, enthousiast en toekomstgericht. Laat nou net die ene partij een paar dagen later toetreden tot de coalitie. Ik kan u vertellen; daar was ik best teleurgesteld over.

‘Niet achterover leunen’
En dan nu het coalitieakkoord. Allereerst de titel. Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen. Dat is wel een heel brave titel voor een coalitie met ambitie. Het past bij een coalitie die op de winkel past. Terwijl Amstelveen juist voor zulke grote opgaven staat. Amstelveen moet een Landmark worden, er is de A9, de Amstelveenlijn en paniek op de woningmarkt.

Amstelveen dreigt bovendien de klimaatdoelstellingen niet te halen, is Schiphol een steeds grotere zorg en zijn eenzaamheid, stille armoede en mantelzog onderwerpen die actief moeten worden aangepakt. Beste coalitie, u kunt niet achterover leunen maar zult in de sportstand moeten gaan zitten. Aan de slag voor een voorspoedig Amstelveen voor iedereen.

Voorzover de titel, nu de rest
VVD en D66 gooiden 8 dagen geleden de onderhandelingen in een snelkookpan om te kijken welke soep er nog uit te maken viel. Het CDA was aangenaam verrast toen we zagen dat veel ideeën en plannen uit ons eigen verkiezingsprogramma overgenomen waren in het concept coalitieakkoord. Een zwembad, van gas los, aandacht voor eenzaamheid, MBO-onderwijs inclusief een visie op hoogbouw.

Kortom, het CDA kon zich goed vinden in het concept akkoord en nog meer in het definitieve akkoord wat hier vanavond voorligt. We waren benieuwd wat de bijdrage van de PvdA geweest is in het definitieve akkoord.

Een van onze studenten binnen de fractie haalde beide akkoorden door de plagiaatscanner. Het resultaat: ruim 85% is gelijk gebleven. Die 15% is niet ingevuld met de beloofde 1 miljoen voor gratis sporten. Dat blijkt daadwerkelijk een verkiezingsstunt te zijn geweest. Er zijn zaken toegevoegd over sociale woningbouw en stond er eerst resoluut dat er geen basisinkomen zou komen. Voor het CDA alleen maar verbeteringen in het akkoord. Het is wat zachter, toegeeflijker geworden.

Open akkoord: hopelijk geen lege dop
Een open akkoord; zo werd het gepresenteerd. Een akkoord waar partijen in de uitvoering nog invloed op kunnen uitoefenen. Het CDA hoopt dat dit gaat lukken en de invloed zich niet beperkt tot een keuze welk restaurant zich gaat vestigen op de Noordelijke Poeloever maar OF er wel een restaurant zich gaat vestigen. Anders is de term open een mooi gebaar maar blijkt het uiteindelijk een lege dop.

Welke richting gaat het op?
Een zekere en stabiele toekomst klinkt mooi maar concreet gaat de toekomst van mensen op werk, wonen en zorg. Welke zekerheid kunt u hen bieden. Inwoners hebben niets aan woorden maar willen resultaat zien. Het CDA deed concrete voorstellen over Schiphol. U houdt het bij meer invloed aan de overlegtafel. Daarmee maak je mensen niet blij die dagelijks honderden vliegtuigen over hun huis horen vliegen.

Nog zoiets, Er staat ‘We maken de mogelijkheden van armoedevoorzieningen breed beken’. Maar als nu blijkt dat die mogelijkheden niet toereikend zijn. Wat gaat u dan doen? En wat hebben die 1000 kinderen die in armoede opgroeien er aan?

Nog zoiets.   Amstelveen moet een Landmark worden. Dat vonden we bijzonder. De afgelopen 4 jaar kon het college nooit kiezen als het over citymarketing ging. En nu wilt u zonder extra geld van Amstelveen opeens een Landmark maken. Voor wie? Met wat? En Hoe?

Verantwoordelijkheid
Ik ben fractievoorzitter van het CDA. Als CDA’er werd ik in het programma getriggered door het veelvuldig bezigen van de term: eigen verantwoordelijkheid. Helaas vaak in combinatie met zelfredzaamheid. In die combinatie is de verantwoordelijkheid puur gericht op jezelf. Zo anders bij het CDA en staat u mij toe, ik vind dat betere invulling.

Bij het CDA is verantwoordelijkheid altijd gericht op de ander. Verantwoordelijkheid voor je gezin, je partner, je buurt, je stad. Als u het heeft over een inclusieve stad waar iedereen meedoet dan moet u vooral de zelfredzaamheid van het CDA toepassen. Dan zullen mooie initiatieven van inwoners om mensen samen te brengen zoals u voorstel in het akkoord een succesvol zijn en Amstelveen meer een geheel worden.

Cliffhangers
Er staan een paar mooie cliffhangers in het akkoord. Dat vraagt om een uitvoeringsprogramma dat duidelijkheid verschaft over wat er mee wordt bedoeld. Waar heb ik het dan over? Over passages als: We zullen een aantal ambities terug moeten schroeven om te kunnen doen wat nodig is. Dat klinkt nogal onheilspellen vind u niet?    

En hoe kan ik anders dan als een vrijbrief voor ongebreideld bezuinigen de volgende passage lezen: We zullen een aantal ombuigingen moeten uitwerken om onze begroting sluitend te houden. Is het akkoord zo mystificerend om ons op afstand te houden of weet u het eigenlijk ook nog niet.

Afronding.
Het programma benoemt heel veel zaken die het CDA belangrijk vindt. U zult in het CDA een constructieve partner in de oppositie vinden. En als het u met uw eigen zelfredzaamheid niet lukt dan staat het CDA met uw eigen veelgeprezen maatwerk voor u klaar.

Ik vertrouw op een goede samenwerking en wens u nogmaals alle succes toe.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.