05 februari 2020

CDA: geef fietsers alle ruimte

Meer ruimte voor fietsers, snelheidsbeperking voor auto's en fijnmaziger openbaar vervoer. Dat zijn de aandachtspunten die CDA Amstelveen heeft ingebracht tijdens de behandeling van de Mobiliteitsvisie. 

De mobiliteitsvisie geeft een aardige opsomming van aandachtspunten, maar het blijft wel een tikkeltje hangen in algemeenheden. 

Als het aan het CDA ligt

- wordt fietsgebruik in Amstelveen –vooral voor de korte ritten in de stad- de norm. Iedereen mag in z’n autootje blijven rijden, maar we gaan stadsgenoten wel verleiden om vaker op de fiets te stappen: gezonder, milieuvriendelijker, en in heel veel gevallen ook nog sneller.

- Het CDA vraagt voor nu en voor in de toekomst aandacht voor onderhoud van fietspaden. Hobbelige fietspaden met scheuren, losliggende tegels en verzakkingen zijn niet alleen weinig comfortabel, maar ook gevaarlijk. Het is goed dat de slechte fietspaden in het bos worden aangepakt, maar er zijn nog veel meer knelpunten;

- Het CDA vraagt aandacht voor de verschillende snelheden op het fietspad. E-bikes, speedpedelecs, racefietsen, ligfietsen gaan soms twee keer zo hard als gewone fietsen. Ze zitten elkaar soms flink in de weg en de inhaalmanoeuvres leiden tot irritaties en gevaarlijke situaties. Daarom moeten fietspaden ook voldoende breed zijn. 

- CDA zou het ook toejuichen als Amstelveen de komende jaren meer doorgaande fietspaden aanlegt;

- het liefst creëren we nog dit jaar twee doorgaande aantrekkelijke noord-zuidroutes: eentje door het Amsterdamse bos en eentje aan de oostkant van Amstelveen;

- En moet er ook niet eens nagedacht worden over een fietssnelweg langs de vernieuwde A9;

- Als het aan het CDA ligt komen er veel meer parkeerplekken voor fietsers, want daar is echt grote behoefte aan.  Bij de aanleg van de A9 kan nu al worden nagedacht over een fietsgarage bij het stadshart. Zoals die er nu al zijn op Station Zuid: een eclatant succes;

-  Wel mooi als Amstelveen er naar zou streven om de meest aantrekkelijke fietsstad van Nederland te worden.

Snelheid eruit

Het CDA heeft de afgelopen periode al vaak aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rond scholen en in wijken als Bovenkerk. Dat is door het college adequaat opgepakt.

Toch wil het CDA nog een stapje verder gaan. Op veel meer doorgaande wegen moet de automobilist de snelheid aanpassen aan fietsers en voetgangers. Geef meer straten de status van Fietsstraat, waar auto’s nadrukkelijk te gast zijn.

Wat zijn overigens de mogelijkheden en beperkingen om net als in Amsterdam ook in Amstelveen van wijken en buurten 30 kilomerzones te maken. Het zou mooi zijn als dat eens serieus zou worden onderzocht.

Beneluxbaan
Er moeten voor automobilisten uiteraard aantrekkelijke doorgaande wegen blijven, wegen waar het verkeer goed doorstroomt. Bijvoorbeeld de Beneluxbaan.

Maar maak dat dan ook mogelijk. Ga uit van een uniforme snelheid voor het hele traject en zorg voor slim afgestelde verkeerslichten. Wie zich keurig aan de snelheid houdt van –zeg 50 kilometer per uur- is verzekerd van een groene golf.

Ten slotte

vraagt ook het CDA aandacht voor het openbaar vervoer. De noord-zuidverbinding is prima. Waar het aan ontbreekt is de ontsluitende verbindingen oost-west en west-oost. Met het oog op de toekomst moet het openbaar vervoer fijnmaziger. Alle woonwijken, maar ook alle werkplekken moeten goed bereikbaar zijn. Uitgangspunt: op elke plek in Amstelveen zou je binnen 5 tot 7 minuten op de bus, de tram of de metro moeten kunnen stappen.

Inbreng van CDA burgerraadslid Dick Aanen tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Natuur op donderdag 30 januari 2020. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.