16 juli 2018

CDA: gemeente moet burger meer bewust maken van belang bijen

Amstelveen - Het CDA Amstelveen wil dat de gemeente de eigen bewoners meer bewust maakt van het belang van bijen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande communicatie- en lespakketten.

De fractie dient woensdag (18 juli 2018) een motie in tijdens de raadsvergadering, waarin het college wordt opgeroepen om in actie te komen.

Het voortbestaan van de bij is in gevaar. Terwijl bijen en andere bestuivers essentieel zijn en blijven voor de bestuiving van voedselgewassen, met name groente en fruit en van wilde planten in de natuur. Nederland kent maar liefst 360 bijensoorten. Veel gewassen dragen pas vrucht nadat insecten het stuifmeel van de ene bloem naar de andere hebben overgebracht. Bestuivende insecten zijn bijvoorbeeld samen verantwoordelijk voor 18 tot 68% van de opbrengst van de gewassen appel, peer, aardbei en blauwe bes. 

Nationaal en internationaal worden zorgen getuit over de toekomst van de bijen. De gemeente Amstelveen houdt bij haar werkzaamheden weliswaar rekening met bijen en andere bestuivers, maar ook de bewoners kunnen hun steentje bijdragen. Onder andere door toevoeging van voldoende nestelgelegenheid en voldoende aanbod van voedsel in particuliere tuinen.

Bij de bewustwording kan de gemeente gebruikmaken van de zogenaamde Nationale Bijenstrategie, die is opgesteld door de overheid in samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en semi-overheden. Er zijn inmiddels ook speciale communicatie- en lespakketten beschikbaar, die de bewustwording in de maatschappij vergroten.

De gemeente kan zelfs nog een stapje verder gaan en proberen om het certificaat ‘bij-vriendelijke gemeente’ te behalen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.