23 oktober 2017

CDA: 'Nu haast maken met uitbreiding winkelcentrum Groenhof'

Amstelveen – CDA Amstelveen wil dat er snel wordt gestart met de renovatie en uitbreiding van winkelcentrum Groenhof. ‘Uiteraard moet daarbij wel rekening worden gehouden met alle rechten die omwonenden hebben’, zei fractievoorzitter Ferry van Groeningen afgelopen dinsdag in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur. 

Met de uitbreiding wordt 582 vierkante meter extra winkeloppervlak gerealiseerd, waardoor intern kan worden geschoven met winkels en winkelruimte. Als gevolg daarvan worden openbaar toegankelijke loopruimtes bebouwd. Om dit mogelijk te maken dienen deze gedeelten te worden onttrokken aan de openbaarheid.

Op 22 maart 2017 heeft de gemeenteraad al ingestemd met de uitbreiding. Meerdere omwonenden hebben tegen het besluit bezwaar aangetekend. Een bezwaarcommissie heeft de bezwaren beoordeeld en vastgesteld dat de onttrekking niet in strijd is met wettelijke voorschriften.

Ook wordt geconcludeerd dat belangen niet onevenredig zijn geschaad. ‘Het is juist van algemeen belang dat de levensvatbaarheid van winkelcentrum Groenhof wordt vergroot.” 

Het CDA kan zich vinden in de beweegredenen en argumentatie van de bezwaarcommissie. Van Groeningen: ‘Er is door de gemeenteraad geluisterd en er is zorgvuldig gekeken naar de overgebleven bezwaren.’

Het CDA vindt dat er nu vaart moet worden gemaakt met de renovatie en uitbreiding. ‘Het winkelcentrum staat stil en stilstand is achteruitgang. Zowel voor omwonenden als voor de winkeliers die we een warm hart toedragen. Zeker nu andere wijkwinkelcentra met succes zijn aangepakt, willen wij dit succes Groenhof niet onthouden.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.