Drukwerk
08 april 2020

CDA steunt Amstelveens corona-ondersteuningspakket

 

CDA Amstelveen is woensdag 8 april 2020 akkoord gegaan met het omvangrijke ondersteuningspakket van de gemeente om inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven te ondersteunen bij de negatieve gevolgen van de corona-uitbraak. Het ondersteuningspakket is een aanvulling op de compenserende maatregelen vanuit het Rijk, de banken en andere instellingen.


Hieronder de bijdrage van de fractie, uitgesproken door raadslid Sandra van Engelen. 

Voorzitter,

Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt; een prudent financieel beleid voeren.

Dat kenmerkt het Amstelveense financiële beleid al jarenlang. Goed rentmeesterschap noemen we dat bij het CDA. Dat goede rentmeesterschap stelt de gemeente Amstelveen nu in staat om vele miljoenen beschikbaar te stellen om de crisis te bestrijden.

Maatschappelijke crisis
Dit is geen financiële crisis maar een maatschappelijke crisis. Een crisis die zich niet beperkt tot de zorgen van ondernemers of  de huishoudportemonnee van inwoners, maar een crisis die verder reikt.

Een crisis waarin  op dit moment Amstelveners vechten  voor hun leven, ouderen voor eigen veiligheid geen bezoek van  dierbaren mogen ontvangen en in het  ziekenhuis, onderwijs, kinderopvang, thuiszorg, supermarkten overal Amstelveners bezig zijn zorg te verlenen en  het dagelijkse leven draaiende  te houden: daarvoor een hele hele diepe buiging!

Maar het is ook hartverwarmend  te zien hoe velen zich spontaan melden als vrijwilliger en klaar staan om iets voor een ander te doen. Wij zien Amstelveners afstand houden maar tegelijkertijd elkaar vriendelijk groeten; omdat we elkaar weer zien staan. In crisistijd komt het beste in mensen naar boven en zien we een samenleving die meer om elkaar geeft en meer voor elkaar doet. Laten we afspreken dat we dát vasthouden, ook als deze crisis voorbij is.

Ruimhartigheid
De gemeente zet met volle kracht de haar beschikbare middelen uit het sociaal domein in. Het CDA vraagt het college om ruimhartigheid. Laat de gemeente bij het toekennen van geld of hulp wel toetsen maar de snelheid van handelen voorop stellen. Stel prioriteiten, alleen de crisis telt. Ander gemeentelijk werk moet misschien tijdelijk on hold, dat visierapport kan wel even wachten. Stuur ambtenaren op een spoedcursus schuldhulpverlening om hun collega’s uit het sociaal team te kunnen assisteren. Er zijn Amstelveners die NU  hulp nodig hebben; veel Amstelveners. Het is nu alle hens aan dek.

Lacunes
En dan nu het raadsvoorstel dat er ligt met een belangrijke nadere aanvulling  middels een amendement. Amstelveen moet die lacunes opvullen die in deze coronacrisis niet door de hulp vanuit Den Haag wordt opgelost. Het gaat bij het noodfonds om Amstelveense bedrijven, Amstelveense inwoners, Amstelveense sportorganisaties, Amstelveense cultuur die, om welke reden dan ook, niet op de radar van Den Haag verschijnen. …..

Details
Het college vraagt om in te stemmen met een voorstel waarin nog veel details ontbreken. Dat is gezien de situatie begrijpelijk maar vraagt wel om instemming op basis van vertrouwen dat het goedkomt. Het college geeft aan veel zaken nog niet te weten. Alles is nieuw en alles verandert  continu:

- want komt het  wel goed met de criteria die het college gaat hanteren?

- wie krijgt hoeveel euro’s?

- wanneer komen die euro’s?

- hoe wordt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ voorkomen?

- hoe voorkom je dat het arbitrair wordt?

Drempels wegnemen
En laten we de communicatie ook vooral niet vergeten. Het is immens belangrijk  om drempels richting de gemeente weg te nemen zodat iedereen de stap om hulp durft te doen. Probeer ook die mensen en bedrijven te bereiken die nog nooit om hulp hebben gevraagd.

 

En dan is er natuurlijk nog de controle en het risico! Wordt geen financier maar beperk hulp tot die terreinen waar reeds nu direct of indirect betrokkenheid bij is. Want de gemeente is geen bank en moet ook geen bank willen worden.

Vertrouwen
Het is heel bijzonder dat Amstelveen dit noodfonds heeft ingesteld. Het CDA heeft vertrouwen in dit college dat ze bij het toekennen van gelden zo eerlijk en transparant mogelijk te werk zullen gaan. We vragen met klem om als raadsleden niet alleen permanent op de hoogte gehouden te worden maar ook bij belangrijke beslissingen  te worden geconsulteerd. Want alleen dan kunnen wij invulling blijven geven aan onze kaderstellende en controlerende taak als raadslid.

Steun
Het CDA steunt zowel het raadsvoorstel alsook het amendement.

 Rest ons het college veel succes en wijsheid te wensen bij het nemen van beslissingen in deze moeilijke en onvoorspelbare tijd en danken wij  voor het beantwoorden van onze schriftelijke vragen omtrent de jeugdzorg.

 

Voorzitter, dank u wel

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.