10 mei 2019

CDA wil bevriezing WOZ tijdens bouwwerkzaamheden

Amstelveen • De CDA-fractie in Amstelveen zet zich in voor bewoners die in de problemen komen vanwege de sterk gestegen WOZ-waarden van hun koopwoningen.

Vooral bewoners die wonen in de directe nabijheid van wegen waar momenteel grote en langdurige bouwactiviteiten plaatsvinden (A9, Beneluxbaan) ondervinden veel overlast en verminderd woongenot. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal hun woning minder goed verkoopbaar zijn. Toch zijn hun woningen veel hoger getaxeerd dan een jaar geleden. Soms met enkele tienduizenden euro’s

De WOZ is vooral van belang, omdat deze de grondslag vormt voor met name de inkomstenbelasting. Een forse stijging van de WOZ met tienduizenden euro’s resulteert al snel in een hogere belastingaanslag van enkele honderden euro’s. De WOZ is voorts van belang bij de bepaling van de Onroerend Zaakbelasting (OZB), hoewel Amstelveen vooralsnog een stijging van de WOZ-waarden compenseert met een evenredige daling van de ozb-tarieven.

Het CDA stelt aan het college voor om gedurende de bouwwerkzaamheden in Amstelveen de WOZ-waarde van deze huizen te bevriezen en opnieuw te waarderen na afloop van de bouwwerkzaamheden. Een dergelijk ‘generaal pardon’ heeft als groot voordeel dat individuele bewoners niet ieder zelfstandig hun recht hoeven te halen middels het indienen van een bezwaarschrift. 

10-5-2019

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.