15 december 2015

CDA wil dat sport betaalbaar blijft als Sportbedrijf gaat ondernemen

CDA wil dat sport betaalbaar blijft als Sportbedrijf gaat ondernemen
 
De Gemeenteraad beslist 16 december over een voorstel om het Amstelveens Sportbedrijf meer
ruimte te geven om te ondernemen. De fractie van het CDA is daar voorstander van, maar wel
tegen de juiste voorwaarden. Sporten moet voor Amstelveners betaalbaar blijven. Volgens het
voorstel van het College kunnen de tarieven voor Amstelveense sporters en sportverenigingen
echter tot 10% per jaar stijgen. Het CDA vindt dat te veel en stelt voor tariefstijgingen te
beperken tot 10% per vier jaar. Daarnaast wil het CDA dat de risico’s voor de gemeente beperkt
blijven als het Sportbedrijf gaat ondernemen buiten Amstelveen.
 
CDA Burgerraadslid Gerard Hulsman: “Natuurlijk moet het Sportbedrijf haar tarieven aan kunnen
passen. Het heeft er ook alle belang bij dat verstandig te doen: Amstelveense sportterreinen en
sporthallen moeten wel goed gebruikt blijven worden. Volgens ons biedt 10% verhoging per vier
jaar (naast inflatie) voldoende ruimte. Daarboven moet het Sportbedrijf in overleg met de
gemeente. De tarieven kunnen volgens het voorstel van het College tot 10% per jaar stijgen.
Met zo’n lastenverhoging willen we de Amstelvener niet opzadelen."

 
Het Sportbedrijf moet volgens het CDA ook voldoende weerstandsvermogen opbouwen om de
risico’s van ondernemen op te vangen. Er is nu te weinig ruimte voor financiële tegenvallers.
Bovendien mogen ondernemingsactiviteiten van het Sportbedrijf niet tot extra risico’s leiden voor
de sporter of de gemeentefinanciën. Hulsman: “Er staan voldoende voorbeelden in de krant hoe
het mis kan gaan als op afstand geplaatste organisaties die overheidstaken uitvoeren gaan
ondernemen. We doen daarom voorstellen om de vinger aan de pols te kunnen houden als het
Sportbedrijf (ondernemings)risico’s neemt of financieel te krap komt te zitten.
Hebt u vragen of wilt u iets bespreken, neemt u dan gerust contact op met  
 

Gerard Hulsman 
Burgerraadslid CDA Amstelveen
06 - 3722 6033

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.