07 maart 2018

CDA wil vooral huizen met middeldure huur

Amstelveen - Het CDA Amstelveen heeft de afgelopen raadsperiode met succes gepleit voor 50 middeldure huurwoningen in de Scheg. 

'Wij vinden het daarbij van belang dat middeldure huur ook middelduur blijft", zegt Ferry van Groeningen, fractievoorzitter en nummer 2 op de kandidatenlijst voor het CDA. "Dit kunnen we bereiken door met investeerders in nieuwbouwprojecten met middeldure huurwoningen afspraken te maken dat voor een periode van minimaal 20 jaar slechts beperkte huurstijgingen (bijvoorbeeld alleen de inflatie) zijn toegestaan."

Een mix van huur- en koopwoningen (gemengd bouwen) in de wijken van Amstelveen heeft de voorkeur. Hiermee moet bij nieuwbouw rekening worden gehouden. Verkoop van sociale huurwoningen door Woningbouwverenigingen mag geen doel op zich zijn.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.