01 februari 2018

De top-10 van de CDA-lijst Amstelveen

Dit zijn de eerste tien kandidaten op de kandidatenlijst van CDA Amstelveen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Lijsttrekker

Pier Rienks

geb. 01 oktober 1967

Opleiding; doctoraal rechtsgeleerdheid.

Huidige functie; eigenaar boekhandel en uitgeverij.

Maatschappelijke functies; lid ledenraad Vrije Universiteit, lid denktank Kids2Kids Africa, burgerraadslid CDA Amstelveen, campagneleider.

Nummer 2

Ferry van Groeningen

geb. 19 mei 1962

Opleiding; kandidaats politicologie en communicatiewetenschap en HBO Schuldhulpverlening. Huidige functie; manager digitaal hypotheekadvies bij een online financieel dienstverlener. Vorige functies; financieel en hypotheekadviseur.

Maatschappelijke functies; fractievoorzitter CDA Amstelveen, raadslid

Nummer 3:

Sandra van Engelen

geb. 22 juni 1954.

Opleiding; verpleegkundige A en Intensive Care, coll. doctum Nederlands Recht/Geschiedenis, Hoger Management Gezondheidszorg.

Huidige functie: sinds 15 jaar bij een grote landelijke arbodienst als casemanager/procesregisseur met accenten op klachtenbehandeling en coaching. Voorheen gedurende 25jaar werkzaam in de gezondheidszorg o.a. op Intensive Care, op de afdelingen Orthopedie/Traumatologie, als hoofdverpleegkundige OLVG Amsterdam, Oost-Suriname en verpleeghuizen, stafverpleegkundige aan het Rode Kruis Weesp e.o. verbonden en voorzitter OR Europaschool Amsterdam.

Huidige maatschappelijke functies: lid gemeenteraad voor CDA Amstelveen en secretaris Stichting Amstelveen Oranje.

Nummer 4:

Cor Spinhoven

geb. 30 oktober 1941

Functie; voorzitter van de KBO (katholieke bond voor ouderen) Amstelveen/Ouder-Amstel en raadslid. Voorheen zelfstandig ondernemer met winkels in Amsterdam en Amstelveen.

Maatschappelijke functies; voorzitter van de huurdersraad st-Lodewijk later gefuseerd met Eigen Haard. Na de fusie als vicevoorzitter van de bewonersraad Amstelveen en bestuurslid van Alert (het hoogste orgaan voor de huurders van Eigen Haard).

Nummer 5:

Ties Eigenhuis

geb. 23 december 1995

Studie;  economie, bsc aan de VU

Huidige functie; student

Maatschappelijke functie; burgerlid CIE B&S

Nummer 6:

Kees Koot

geb. 1 januari 1950

Opleiding; HBO bedrijfseconomie

Huidige functies: maat bij maatschap Je Taxman (belasting en financieel advies); gepensioneerd. Vorige functies; senior financieel-economisch adviseur bij Gemeente Amstelveen; secretaris ondernemingsraad gemeente Amstelveen, lid Georganiseerd Overleg bij gemeente Amstelveen namens CNV Publieke Zaak.

Maatschappelijke functies; penningmeester St. Amstelveen Oranje; toezichthoudend bestuurslid bij Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Panta Rhei; voorzitter St. Vrienden van ToBo. Vorige functies: bestuurslid r.k.s.v. RODA’23; secretaris St. Katholiek Onderwijs Amstelveen-Zuid.

Nummer 7:

Rieneke Gosker

geb. 3 december 1983

Opleiding; Europese Studies en Europees Recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam

Functie; fractiemedewerker voor de CDA Statenfractie in de provincie Utrecht. Daarnaast werkzaam in een boekhandel op Schiphol.

Maatschappelijke functies; was secretaris in het landelijk bestuur van het CDJA, actief lid geweest van de Amsterdamse CDA-afdeling.  

Nummer 8:

Amandhalia Nasserie

geb. 19 mei 1959

Opleiding: hoger management Personeelsbeleid en financial Management. PDI 1-4, Praktijk Diploma Informatica 1-4, Programmeur SAS OMF/SQL

Huidig functie: Senior Support Officer voor Airport Applicaties wereldwijd bij Air France/KLM

Voorheen administratief, secretarieel medewerker, managementassistente, route controller, system beheerder, helpdesk medewerker, Support Officer E-ticketing desk en Altea DC CM

Maatschappelijke functies: Lid Campagneteam CDA Amstelveen, vrijwilliger bij Kinderland Amstelveen, Cardanus en Care Team AF/KL, lid van cultureel dansgroep Nuansa Seni Indonesia

Nummer 9:

John van Scheijndel

geb. 16 juli 1958

Opleiding; doctoraal macro-economie en monetaire theorie.

Huidige functie; senior beleggingsstrateeg en hoofd vermogensbeheer bij een pensioenfonds. Vorige functies; directeur bij een bank.

Maatschappelijke functies; penningmeester CDA Amstelveen, penningmeester voetbalvereniging.

Nummer 10:

Clint Nieuwendijk

geb. 17 juli 1991

Opleiding: van HAVO naar VWO gegaan, om vervolgens een jaar VAVO te doen. Daarna scheikunde gestudeerd op de VU/UVA, waar hij nu in zijn tweede jaar zit. 

Functie: student

Maatschappelijke functies; bijlesdocent middelbare school, assistent laboratorium voor bodemonderzoek, bestuur stichting organisatie symposium scheikundestudenten.

Op de foto v.l.n.r.: Amandhalia Nasserie, Rieneke Gosker, Ferry van Groeningen, Bert Rouwenhorst (voorzitter programmacommissie), Pier Rienks, Sandra van Engelen, Kees Koot, Ties Eigenhuis, Joop Koperdraad, Luc Jalinks (afdelingsvoorzitter), Clint Nieuwendijk en Cor Spinhoven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.