29 september 2021

In memoriam Pieter Beelaerts van Blokland

Op woensdag 22 september overleed jonkheer Pieter Beelaerts van Blokland. Hij was namens de CHU burgemeester van Amstelveen van 1971 tot 1977. De CHU ging later op in het CDA. 

Pieter Beelaerts had een rijke loopbaan. Hij begon als burgemeester van Wolphaartsdijk. Daarna werd hij burgervader van Vianen en Amstelveen. 

In 1977 trad hij toe tot het eerste kabinet-Van Agt. Pieter was in deze periode vier jaar minister van Volkshuisvesting, Milieu en Ruimtelijke Ordening. Daarna werd Pieter weer burgemeester, ditmaal van Apeldoorn. In 1985 werd hij benoemd tot Commissaris van de Koningin in Utrecht. Die functie vervulde hij tot 1998. Rond de eeuwwisseling was hij nog kort waarnemend burgemeester in Hengelo. 

In zijn Amstelveens jaren stond onder andere de stedelijke ontwikkeling van de gemeente hoog op de agenda. Pieter sloeg in 1977 de eerste paal voor het destijds nieuwe Amstelveense raadhuis. 

Pieter was een kundige burgemeester met een grote welbespraaktheid. Met zijn humor wist hij veel mensen te betrekken bij tal van issues. Pieter liet zich niet voorstaan op zijn adelijke afkomst. Bij zijn vertrek uit Amstelveen ontving hij de gouden erepenning. Tot op hoge leeftijd probeerde Pieter bij de jaarlijkse bijeenkomsten van de 'collegeclub' van Amstelveen aanwezig te zijn. Als 'oudste in functie' en nog in leven zijnde burgemeester kreeg hij altijd het woord en wist dan  telkens een scherpe en betrokken speech te geven. Dat past ook bij zijn eruditie. 

Pieter werd 88 jaar. Een kleurrijke, markante en beminnelijke man is van ons heengegaan. Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte toe. 

Het CDA-team

Foto: Beelaerts van Blokland in 2011 in gesprek met voormalig CDA-wethouder Piet Heemskerk (foto: Amstelveenweb.com)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.