25 september 2021

Kanttekeningen bij scholenplan-Orion

De scholenlocatie Orion in de wijk Waardhuizen gaat flink op de schop. Het college wil vervangende nieuwbouw voor basisschool De Cirkel en de Willem Alexanderschool. Het onderwijsgebouw aan Orion 1b wordt geschikt gemaakt voor de openbare basisschool De Pioniers en de resterende ruimte wordt benut voor kinderopvang.

Het gebied krijgt een minder stenige uitstraling door groene schoolpleinen te realiseren. Er wordt een gebied gerealiseerd waar de bebouwing en openbare ruimte duurzaam en energiezuinig zijn. Ook wordt de leefbaarheid vergroot door het verbeteren van de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en het kort parkeren, vergroening en toevoegen van passende woningbouw.

‘Groot steengehalte’
CDA-burgerraadslid Bert Rouwenhorst zei tijdens de commissiebehandeling (donderdag 16 september 2021) blij te zijn dat er wat gebeurt. ‘Begin jaren tachtig ben ik in Waardhuizen komen wonen en heb deze wijk zien ontwikkelen. Eerlijk gezegd heeft dit deel van Amstelveen rond de Meent, mij nimmer kunnen bekoren. Zoals ook gezegd wordt, het heeft een erg groot ‘steengehalte’ en gevoelsmatig is het ook vrij dicht bebouwd, zeker in vergelijking met andere wijken in Amstelveen.’

Aanpak is dan ook wenselijk om het gehele complex aan te passen aan de huidige tijd en de verkeerssituatie te verbeteren.

Vraagtekens
Rouwenhorst had ook vraagtekens bij het plan. Hij is onder andere benieuwd hoe het bouwkundig ontwerp eruit gaat zien en de groenvoorziening behouden blijft en zelfs uitgebreid wordt. ‘De nieuwbouw zou mogelijk dusdanig ruimte scheppen dat er aan de noordzijde ruimte vrijkomt voor grondgebonden woningen en aan de zuidzijde ruimte voor zorgwoningen. De wijk is al zeer beperkt in ruimte en vragen wij ons af of het zinvol is om hier nog extra woonruimte te creëren. De woningnood is hoog, dus we zien met belangstelling de plannen tegemoet.’

Vergrijzing
In deze wijk is een clustering van drie scholen in een wijk die ook zal vergrijzen, gelet op de zeer beperkte doorstroming. Rouwenhorst: ‘Dit noopt ons ertoe rekening te houden met het toekomstbeeld van de scholen, hebben wij hier over zoveel jaar nog 3 scholen nodig. Om die reden pleiten wij ervoor om te ontwerpen met een toekomstvisie, oftewel, ontwerp dusdanig dat de gebouwen op termijn eenvoudig aangepast kunnen worden aan een nieuwe bestemming, of bouw demontabel dan wel volledig recyclebaar.’

Medisch centrum
Ten slotte had Rouwenhorst nog een kritische opmerking over de mogelijke verplaatsing van het medisch centrum Melkweg. ‘Dit centrum is recent volledig gerenoveerd.  Indien wijziging of verplaatsing van het centrum onderdeel wordt van de plannen zie ik dit als een vorm van kapitaalvernietiging, als hier opnieuw veranderingen in het verschiet liggen.’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.