22 mei 2021

Oproep aan gemeente: 'Ondersteun slachtoffers portiekbrand Ambrosiuslaan'

Amstelveen - CDA Amstelveen wil dat het college de huurders van de door brand getroffen appartementen van de Ambrosisulaan ondersteuning biedt bij de afwikkeling van de materiële en psychische schade. De fractie overweegt een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering op woensdag 2 juni.

De keukenbrand in een appartement op de tweede verdieping vond plaats op 25 januari van dit jaar. Het blok woningen waar deze woning onderdeel van uit maakt is eigendom van Eigen Haard. Naast het appartement waar de brand uitbrak hebben ook de zeven overige woningen in hetzelfde portiek veel schade opgelopen aan zowel de opstal als ook de inboedel. Het ging vooral om roetschade.

Schade afwikkeling
Tijdens een moeizame start van de herstelwerkzaamheden werden de bewoners veelal in het ongewisse gelaten wat betreft de schadeafwikkeling en de tijdelijke huisvesting waarvoor de mensen aanvankelijk zelf hebben moeten zorgdragen. CDA-burgerraadslid Bert Rouwenhorst: ‘De brand heeft tot traumatische ervaringen geleid onder de bewoners en mede door de moeizame contacten met Eigen Haard hebben diverse bewoners psychische hulp moeten inschakelen.’

Ondersteuning
Vanaf de eerste gezamenlijke schadeopname door Eigen Haard met de bewoners is het CDA Amstelveen betrokken geweest ter ondersteuning van de gedupeerden. Rouwenhorst: ‘Bij deze eerste opname zijn veel toezeggingen gedaan over herstel van de woning waarbij tevens een deel ‘Groot Onderhoud’ is meegenomen.

Zondag is er opnieuw uitvoerig met de bewoners gesproken. ‘Het blijkt dat veel afspraken niet worden nagekomen. Veel zaken worden nu in het kader van achterstallig onderhoud uitgevoerd als tegemoetkoming aan de bewoners om hen tevreden te stellen. Helaas is dit min of meer ‘een sigaar uit eigen doos’, want veel van deze werkzaamheden zouden zich op korte termijn toch wel hebben aangediend.’

Uitvoering
Daarbij komt volgens Rouwenhorst dat veel werkzaamheden slecht worden uitgevoerd. Dit als gevolg van gebrekkig toezicht op de werkzaamheden, foutieve planning en of kostenbesparingen waardoor er aanvullende schade aan eigendommen is ontstaan en het beoogde woongenot niet wordt gehaald. ‘De bewoners worden nu voor onoverkoombare problemen gesteld of ze moeten extra kosten maken.’

Zorgplicht
Volgens het CDA moet Eigen Haard door de gemeente worden gewezen op haar zorgplicht jegens huurders. Rouwenhorst: ‘In soortgelijk situaties moeten gerichte acties worden ondernomen die materiële en psychische schade aan huurders voorkomt. Eigen Haard moet op haar verantwoordelijkheid worden gewezen zodat het beoogde woongenot niet wordt geschaad en de bewoners niet met aanvullende kosten worden geconfronteerd. Bovendien moet de rust en het wederzijds vertrouwen worden hersteld.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.