07 juli 2021

Plan Alleman Kwartier slecht voorbeeld van participatie

Amsterdam - De fractie van CDA Amstelveen betreurt dat de meerderheid van de gemeenteraad niet bereid is om nog een keer te kijken naar het betwiste plan ‘Alleman Kwartier’. Een ingediende motie werd woensdag door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. 

In de motie wordt voorgesteld om de bouwhoogte van één van de gebouwen (G2) te verlagen, maar wel zodanig dat het aantal te bebouwen woningen gelijk blijft of stijgt. ‘Bij die variant gaat weliswaar een stukje groen verloren, maar de oplossing zorgt wel voor een groter woongenot voor de huidige bewoners aan het Oostelijke Halfrond’, zegt fractievoorzitter Pier Rienks. ‘Voor ons blijft het uitgangspunt dat er geen negatief effect op de begroting ontstaat.’

Bij de algemene beschouwingen vergeleek het CDA de gang van zaken met het project NEWA (Groenelaan), waar wel aandacht was voor een prettige leefomgeving. ‘Ik kan dat aan de bewoners van Alleman Kwartier niet uitleggen. Bij beide projecten is er nog geen heipaal de grond in gegaan.’

Goede elementen
Volgens het CDA bevat het plan Alleman Kwartier ook heel goede elementen. Er wordt flink aantal sociale huurwoningen toegevoegd. Maar vooral procedureel en met name op het gebied van de participatie heeft het college nogal wat staken laten vallen. ‘Alleman is een voorbeeld hoe het voortaan niet meer moet’, zegt Pier Rienks. ‘Het is inspraak oude stijl, waarbij de gemeente een volledig dichtgetimmerd plan aan bewoners voorlegt. In de toekomst moeten bewoners worden betrokken op het moment dat er nog wat te kiezen valt.’

Ook de positie van de raad moet verbeterd worden. Startnotities worden nu aan het eind van de rit aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarbij eigenlijk niks meer te veranderen valt. Pier Rienks: ‘We snappen heel goed dat de verantwoordelijke wethouder gevangen zit in het huidige strakke ruimtelijke keurslijf. Maar iedereen begrijpt dat deze gang van zaken uiterst onbevredigend is.”

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.