23 februari 2020

Sandra van Engelen: ‘RTVA, breng uw zaken snel op orde’

CDA Amstelveen beschouwt het als een brevet van onvermogen dat de lokale omroep RTVA nog steeds geen goede afspraken heeft kunnen maken met NH Media. Pas als de zender zijn zaken weer op orde heeft, kan er worden gesproken over verhoging van de subsidie.

Al jaren krijgt RTVA een budget dat niet toereikend is om een goede tv programmering van de grond te krijgen. Teneinde de helpende hand toe te reiken  is in november 2018 de motie ‘Nu actie voor RTVA’ ingediend.

Hooggespannen verwachtingen
De verwachtingen naar aanleiding van de motie waren hoog gespannen en hoopgevend om RTVA te laten blijven bestaan; niet als zelfstandig opererend mediabedrijf, maar onder de paraplu van NH Media.  

Kennelijk zijn die verwachtingen zoals het zich nu laat aanzien TE hoog geweest. In de afgelopen tijd blijkt dat de samenwerking met NH nog altijd niet is afgerond en hebben de nodige brieven van de wethouder en RTVA over en weer naar de raadsleden en elkaar vooral duidelijk gemaakt  dat om dit samenwerkingsproces goed af te ronden, nog het nodige werk verzet moet worden. En misschien  vooral een bereidheid tot vruchtbare samenwerking.

Het CDA vraagt zich echter het volgende af:  hoe kan het dat met een bedrijf als  NH Media, dat al eerder met meerdere tv bedrijven in een soortgelijke situatie heeft verkeerd als nu met RTVA, er nog steeds geen volledig overeenkomst is gesloten?  Waarom is er niet een kopie van besprekingen met andere tv bedrijven  gemaakt, die tegen RTVA aangelegd en  daar waar nodig aangepast op de Amstelveense situatie? Hoe het proces tot nu toe is verlopen is ondanks de vele correspondentie is nog steeds niet duidelijk.

PBO

RTVA was tot augustus vorig jaar door het Commissariaat voor de Media aangewezen als de lokale omroep voor Amstelveen. Om voor een periode van vijf jaar opnieuw voor zo’n aanwijzing in aanmerking te komen moet de gemeenteraad in elk geval positief adviseren over de representativiteit van het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO), een soort toezichthoudend orgaan. De vijf leden vormen echter geen goede afspiegeling van de Amstelveense samenleving.

In de gewijzigde statuten van juli 2013 staan de volgende organisaties vermeld: maatschappelijke zorg en welzijn, cultuur en kunst, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, werknemers, werkgevers, onderwijs en educatie, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie. Anno 2000 zijn deze organisaties niet vertegenwoordigd in de PBO. Zolang men zelfs deze minimale vereiste niet op orde heeft, zal het CDA niet positief adviseren aan het Commissariaat. Kortom: werk aan de winkel voor RTVA.

In de Mediawet worden daar zelfs nog meer groepen aan toegevoegd: ouderen, jongeren, agrarische sector. In de statuten staat eveneens vermeld dat er minimaal 5 leden moeten, maar gezien de lijst onderwerpen kunnen dat er dus zeker 8 zijn.

De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, dit kan verlengd worden met nog eens vier jaar. Het is niet duidelijk hoe lang de leden nu al zitting hebben. Het heeft er alle schijn van dat dit veel langer is dan acht jaar.

Wat het CDA ook ernstig vindt is dat er al sinds 2016 geen jaarverslag meer aangeleverd is door de PBO.

Vaart maken
Met de nu toegezegde financiering van bijna 85.000 euro zal de situatie voor RTVA niet wezenlijk veranderen ten opzichte van voorgaande jaren. Er is daarom ook alle reden voor belanghebbenden vaart te zetten teneinde de samenwerking met NH Media op zo kort mogelijke termijn af te ronden en hiervan terugkoppeling te geven aan de raad. Zolang dit niet het geval is, zal het doormodderen blijven en zal een eind van RTVA zomaar een feit zijn.

RTVA heeft nu een paar maanden langer de tijd gekregen om z’n zaakjes op orde te krijgen. Dit vraagt zowel van de omroep als van het gemeentebestuur bereidheid om eruit te komen. Zou een andere samenstelling van onderhandelaars vanuit RTVA een frisse wind in de besprekingen brengen met een snellere uitkomst tot gevolg.

Sandra van Engelen, CDA-raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.