16 november 2015

CDA Voorwaarden aan zelfstandiger Sportbedrijf

Het College heeft aangekondigd binnenkort met een raadsvoorstel te komen voor haar plannen om het Amstelveens Sportbedrijf meer ruimte te geven om te ondernemen. Het CDA is daar voorstander van, maar wel onder de juiste voorwaarden. We moeten zeker stellen dat Amstelveners tegen redelijke kosten kunnen blijven sporten, we moeten de risico’s voor de gemeente beperken en we moeten de voorwaarden zo scheppen dat het Sportbedrijf ook succesvol kan zijn met ondernemen.

Het Sportbedrijf voert het sportbeleid van de gemeente uit. Het stimuleert Amstelveners om te bewegen, het beheert veel van de Amstelveense sporthallen en sportvelden en is verantwoordelijk voor De Meerkamp. Het Sportbedrijf is daarin ook succesvol. In Amstelveen sporten relatief veel mensen tegen relatief lage kosten voor de gemeente.

CDA-Burgerraadslid Gerard Hulsman: “Het is goed als het Sportbedrijf ruimte krijgt haar dienstverlening nog beter aan te passen aan de behoeften van Amstelveners en het is goed als het Sportbedrijf ruimte krijgt extra inkomsten te verdienen. Bijvoorbeeld door haar kennis en ervaring ook buiten Amstelveen in te zetten. Maar we zijn daar tegen als de voorwaarden niet goed zijn ingevuld. Het half privatiseren van overheidstaken is immers lang niet altijd een succes: denk aan de NS, Amarantis, Vestia of Rochdale. Als je dat niet goed regelt heeft de overheid wel de lasten, maar niet de lusten.”

Het CDA denkt aan het volgende kader voor het Sportbedrijf:

·         De tarieven voor sporters en sportverenigingen blijven betaalbaar

o   We verwachten niet anders van een college dat er trots op is de lasten voor de burger laag te houden

·         De Amstelvener gaat voor. De eerste doelstelling van het Sportbedrijf blijft om Amstelveners te stimuleren te bewegen. Die mag niet in gevaar komen

o   De sportparticipatiegraad is nu hoog en de doelstelling moet zijn om dit verder te verhogen. Dat is goed voor de gezondheid en leidt zelfs tot lagere kosten voor de gemeente in met name de zorg

·         Ondernemingsactiviteiten leiden niet tot extra risico’s voor Amstelveen. De ondernemingsactiviteiten moeten daarom worden afgescheiden van de taken die het Sportbedrijf voor Amstelveen uitvoert

o   De gemeente moet niet bij hoeven springen als het Sportbedrijf verlies leidt op een ondernemingsactiviteit

·         Het Sportbedrijf krijgt voldoende financiële ruimte

o   Een onderneming heeft weerstandsvermogen nodig. Dat is nu te laag, en met de bezuinigingen die het College het sportbedrijf heeft opgelegd (een amendement van het CDA om die tegen te houden heeft het niet gehaald) wordt de financiële positie van het Sportbedrijf te laag om de risico’s van ondernemen op te vangen. We pleiten er daarom voor om eenmalig een storting te doen in het vermogen. Daarnaast pleiten we ervoor om het Sportbedrijf toestemming te geven een deel van de winsten weer in het bedrijf te steken

 

Niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Hulsman, 06 – 3722 6033, amstelveen.cda@xs4all.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.