13 mei 2019

Vragen over achterstallig onderhoud wijkcentrum Pluspunt

Amstelveen - De raadsfracties van CDA, SP, GroenLinks, AVA en OCA willen van het college weten waarom tot nu toe geen actie is ondernomen om bij wijkcentrum Pluspunt noodzakelijk achterstallig onderhoud uit te voeren. Deze week zijn over het onderwerp schriftelijke vragen gesteld.

De situatie is ernstig, volgens fractiewoordvoerders Sandra van Engelen (CDA), Marina Casadei (SP), Stieneke Kruijer (GroenLinks), Jacqueline Höcker (AVA) en Percy de Robles (OCA). Er wordt al tijdenlang geklaagd over gaten in raamdorpels en plafonds, scheef hangende deuren in de dorpels, muurtegels die naar beneden vallen en lekkages veroorzaakt door verzakkingen. Ook klagen omwonenden over stankoverlast vanuit de toiletten van Pluspunt.

De laatste jaren is flink geïnvesteerd in andere verouderde wijkcentra in Amstelveen, zoals De Meent, De Bolder, WestEnd, Alleman Bankrashof/Kostverloren en Villa Randwijck. Ook zijn er vergevorderde plannen met betrekking tot nieuwbouw van de het Noorddamcentrum.

‘Alle wijkcentra zijn inmiddels aan de beurt geweest, behalve het Pluspunt aan de Amsterdamseweg’, stellen de drie raadsleden. ‘Ondanks plannen van het vorige college is nog altijd geen concrete invulling aan de renovatie gegeven. Bezoekers klagen hierover en nieuw te ontwikkelen initiatieven komen niet uit de verf vanwege de onaantrekkelijkheid van het gebouw.’

Een argument om nog niet tot renovatie over te gaan is de onduidelijkheid of de KLM haar hoofdkantoor in Amstelveen behoudt. Dat is voor de vragenstellers geen reden om niet in actie te komen.

De raadsleden willen dat er zo snel mogelijk een bijeenkomst wordt belegd met de raad en de wethouder, waarin de situatie wordt besproken en een toelichting wordt gegeven over de toekomst van het wijkcentrum in relatie tot de gebiedsontwikkeling voor het Pluspunt ter overbrugging.

Op de foto, v.l.n.r.: Stieneke Kruijer (GroenLinks), Sandra van Engelen (CDA) en Marina Casadei (SP. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.