15 september 2020

Vragen over twee gevaarlijke kruisingen

Amstelveen - Recentelijk  is er in Amstelveen een aantal ernstige ongevallen gebeurd op de kruising van de Beneluxbaan en Gondel en in de directe nabijheid van de kruising van de provinciale wegen N201/N231 ter hoogte van de Legmeerdijk. Het betroffen stuk voor stuk ernstige ongevallen en geen incidenten. Deze verkeerspunten kennen beiden een lange geschiedenis van ongelukken.

‘Hoog tijd om er wat aan te doen’, volgens het CDA. Daarom stelde de fractie deze maand vragen aan het college over de mogelijke oorzaken van al die ongevallen en wat er op korte termijn kan worden gedaab om de verkeersveiligheid te verhogen. 

Kruispunt Beneluxbaan met Gondel
Bij het ontwerp van de Amstelveenlijn is verkeersveiligheid een van de belangrijke aandachtspunten geweest. Drie kruisingen zijn verdiept aangelegd. Bij het kruispunt Beneluxbaan met Gondel bleek dit niet noodzakelijk en is besloten niets te veranderen. Het kruispunt staat bekend om lange wachttijden bij het stoplicht richting Aalsmeer bij Gondel. Ook wordt er vaak veel te hard gereden op dat stuk Beneluxbaan ter hoogte van Gondel. Het CDA wil dan ook graag weten waarom er bij de aanleg van de Amstelveenlijn niet gekozen is voor het verhogen van de verkeersveiligheid op de kruising. Is die beslissing genomen op basis van het onderzoek dat toentertijd is uitgevoerd? Waarschijnlijk wel. Maar de reeks van ongevallen op dit kruispunt tonen aan dat het onderzoek achterhaald is er snel wat verandert moet worden.

Kruising N201/N231 ter hoogte van de Legmeerdijk
Aan de rand van Amstelveen op de Kruising N201/N231 ter hoogte van de Legmeerdijk heeft  zich de laatste jaren ook een aantal ernstige ongevallen voorgedaan. Uit onderzoek is gebleken dat de ongevallen vaak veroorzaakt worden door een combinatie van hoge snelheid, weinig zicht en het negeren van roodlicht. De provincie beloofde een jaar geleden maatregelen te treffen. Het CDA vraagt zich af; zijn al die maatregelen uitgevoerd? En zo ja, welke aanvullende maatregelen moeten dan nog worden genomen om de verkeersveiligheid echt te verbeteren?

Urgentie
Er gebeuren in Amstelveen veel ongevallen. Vaak met ernstige gevolgen. Het CDA vraagt het college snel te handelen om nog meer ongevallen te voorkomen. ‘Als we allemaal weten dat er te hard gereden wordt op de Beneluxbaan; waarom hangen we het dan niet vol met camera’s?, vraagt fractievoorzitter Pier Rienks aan het college. ‘Op de Handweg houden automobilisten zich netjes aan de snelheid sinds daar een camera hangt. Amstelveen wordt steeds drukker. Maar dat mag niet ten koste gaan van onze verkeersveiligheid.'

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.