Algemene ledenvergadering

CDA-leden zijn van harte welkom bij de algemene ledenvergadering van het CDA Amsterdam op donderdag 3 oktober 2019. De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in De Nieuwe Poort (Claude Debussylaan 2, Amsterdam).

Tijdens deze ALV staan de ontwikkelingen rondom Platform Amsterdam en het Manifest centraal. Beide documenten zijn de afgelopen maanden op verschillende momenten, waaronder de vorige ALV, besproken. Daarnaast zal de Jaarrekening 2018 worden besproken en wordt de ALV gevraagd decharge te verlenen aan het bestuur over 2018.

Na afloop van de ALV zal een borrel plaatsvinden.

De Jaarrekening 2018 en de notulen van de vorige vergadering kunnen worden opgevraagd via bestuur@cda.amsterdam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.