10 februari 2017

Eeuwigdurende Erfpacht: een eerlijker alternatief

Overstappen op Eeuwigdurende Erfpacht: een Marktconform Alternatief

Vandaag dient het CDA Amsterdam samen met de PvdD en PvdO een alternatief voorstel in voor de overstap op eeuwigdurende erfpacht. 

Op 6 januari presenteerde het College zijn plan voor deze overstapregeling. Deze lag tot vorige zondag ter inspraak. Dat plan bevat echter fundamentele weeffouten. Erfpachters zouden een bedrag moeten betalen dat is bepaald via een percentage van de WOZ-waarde. Dat leidt in grote delen van de stad tot extreem hoge en onredelijke kosten. Zoals het CDA herhaaldelijk de afgelopen jaren heeft aangegeven is het fundamenteel onjuist om de grondwaarde ‘residueel’ te berekenen bij een herziening, omdat dit geen rekening houdt met de bestaande positie en de rechten van de erfpachter. 

Beter is het om de historische grondwaarde als uitgangspunt te nemen, gecorrigeerd met de inflatie minus een procent. Deze zgn. ‘schaduwgrondwaarde’ wordt nu ook al door de gemeente gebruikt bij tussentijdse afkoop. 

Bovendien sluit dat beter aan op wat erfpachters eventueel hadden kunnen verwachten. Die waarde moet vervolgens worden getoetst op marktconformiteit: uit onderzoek en de gangbare praktijk blijkt dat de afkoopsom niet meer kan bedragen dan gemiddeld tien procent van de WOZ-waarde, met een bandbreedte van 5 tot 15. In de goedkopere delen van de stad zal die eerder rond de 5 procent liggen. 

Diederik Boomsma: “Dit is een werkbaar en redelijk alternatief om tot de overstap te komen. Ik hoop dat andere partijen dit nu zullen omarmen zodat we echt tot een oplossing kunnen komen.”

In het voorstel verzoeken we het college om dit verder door te rekenen. Wethouder Eric van der Burg gaf eerder aan daartoe bereid te zijn, nadat Diederik Boomsma het plan had aangekondigd in de vergadering van de commissie RO van februari. 

Lees hier het volledige initiatiefvoorstel.

Lees hier het artikel in het Financieel Dagblad van Diederik Boomsma, waarin hij eerder pleitte voor een andere aanpak. 

Kijk hier terug hoe Diederik Boomsma in de commissie het alternatieve voorstel aankondigde (en lees daarover hier in de Telegraaf). 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.