07 april 2017

Gemeenteraad 5/6 april

Nadat tot twee keer toe de stemmen waren gestaakt was het nu raak: eindelijk werd het voorstel van CDA, PvdD en PvdO voor een lagere ondergrens voor de erfpachtcanon in het bestaande stelsel aangenomen. Het college had een minimum van drie procent ingesteld bij herzieningen. Daarmee zou de pacht dan vier keer zo hoog worden. Door onze motie is die ondergrens verlaagd. Een kleine maar belangrijkste stap in de goede richting. Het CDA wil ook dat het canonpercentage in het nieuwe stelsel sterk wordt verlaagd.
 
Daarnaast is in de raad gediscussieerd over de woningbouw. Omdat Amsterdam zo gewild is, is het voor veel ontwikkelaars aantrekkelijk om vooral kleine woningen te bouwen, met weinig oppervlakte. Het gevolg is dat er te weinig woningen worden gebouwd die groot genoeg en geschikt zijn voor gezinnen. Zeker binnen de ring. Het CDA Amsterdam maakt zich daar grote zorgen over. Wij willen dat Amsterdam een stad blijft waar ook gezinnen kunnen wonen. Mede op initiatief van het CDA is daarom een voorstel aangenomen om de bouw van grotere woningen in het middensegment te gaan stimuleren.
 
Deze vergadering is ook een ander CDA voorstel behandeld: om te kiezen voor een ‘ecologische opwaardering’ van het groen in een deel van IJburg (op Rieteiland Oost). Ons idee is om bij de inrichting ook aandacht te besteden aan de ecologie en de biodiversiteit: riet aan de oevers voor zeldzame vogels, bloemen voor zeldzame bijensoorten, enzovoort. Zo kunnen recreatie, sport en een inzet op de natuur goed samengaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.