10 mei 2017

CDA initiatiefvoorstel bestrijden van eenzaamheid aangenomen

Vandaag heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van het CDA, SP, PvdA en PvdO “Preventief huisbezoek Ouderen” aangenomen.

Teveel ouderen in Amsterdam voelen zich eenzaam. Het CDA wil onze zilveren Amsterdammers, vaak mensen die zich al hun hele leven inzetten voor de samenleving, niet aan hun lot overlaten.

Veel ouderen redden zich natuurlijk prima, maar er zijn ook risicogroepen. Wij willen dat de gemeente een aanpak coördineert waarbij vrijwilligers en professionals deze mensen een bezoek brengen om een gesprek aan te gaan. Daarbij kan men dan ook wijzen op de beschikbare voorzieningen, activiteiten en organisaties in de buurt, en daarmee ook dreigende vereenzaming al vroeger signaleren.

Woordvoerder Marc Haverkamp: "Deze huisbezoeken kunnen een belangrijke rol spelen in het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid. Het eind van eenzaamheid begint met een gesprek."

U kunt het volledige initiatiefvoorstel hier vinden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.