02 juni 2017

Erfpachtplan nog steeds onaanvaardbaar

Na de massale kritiek heeft het college het in januari gelanceerde voorstel voor de overstapregeling op een aantal punten gewijzigd. Het CDA vindt het nieuwe plan echter nog steeds onacceptabel. Men heeft aan enkele knoppen gedraaid om de absurd hoge bedragen enigszins bij te stellen. Daardoor is overstappen op eeuwigdurende erfpacht voor een deel van de stad (deels mensen die eigenlijk al jaren teveel betalen) nu betaalbaar. Dat is mooi, maar voor veel te veel Amsterdamse huishoudens geldt dat zij met deze regeling nog steeds veel te veel moeten betalen. Het CDA wil geen besluit nemen dat een deel van de stad voordeel oplevert maar een ander deel ernstig dupeert. Veel mensen kunnen de nieuwe afkoopsom simpelweg niet betalen. Wij willen een eerlijke erfpacht voor de hele stad.

Bovendien is wel aan enkele knoppen gedraaid, maar blijven de fundamentele bezwaren tegen de hele methodiek bestaan. De BSQ-methode op basis van de WOZ-waarde staat bol van willekeur en ongelijkheid. Wat mensen moeten betalen is daar direct van afgeleid, maar ze variëren enorm: zelfs bij nagenoeg identieke huizen in dezelfde wijk, dezelfde straat, en zelfs, bij identieke appartementen in hetzelfde gebouw. Nog steeds worden investeringen in de woning toegerekend aan de grond, en is in feite sprake van een soort confiscatie. Dat dit tot eindeloos veel bezwaren en juridische procedures zal leiden, lijkt ook zeker. 

De hele raad wilde een beter erfpachtstelsel. De coalitie wil eeuwigdurende erfpacht. Zelfs de PvdA lijkt zich daar nu bij te hebben aangesloten. Een unieke kans. Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat het college deze kans aangrijpt om tegelijkertijd een prijsverhoging toe te passen, om de grondwaarde die de gemeente eenzijdig aan zichzelf toerekent juist verder te verhogen. Gezien de machtspositie van de gemeente en het feit dat ze zelf privaatrechtelijk voordeel heeft, zouden de grondprijzen eigenlijk door een onafhankelijke instelling moeten worden bepaald.

Het CDA heeft in de commissiebehandeling van afgelopen woensdag opnieuw gevraagd om een gedegen doorrekening van ons eigen initiatiefvoorstel met PvdO en PvdD, om uit te gaan van de bestaande contracten, de zogenaamde ‘schaduwgrondwaarde’. We moeten daarbij aansluiten op wat Amsterdamse erfpachters redelijkerwijs hadden kunnen verwachten, en we moeten meewegen dat in veel gevallen de grondwaarde al betaald is, dat er weinig verschil is tussen huizen op erfpacht en op eigen grond. En dat de afkoopsom niet kan uitkomen op meer dan zo’n tien procent van de WOZ-waarde. Heel veel woningen zouden daar nu ver boven zitten.

Daarnaast hebben we samen met de andere oppositiepartijen gevraagd nadere informatie. Wat zijn de financiële effecten? Wat doet dit met individuele erfpachters? Moeten mensen hierdoor hun huis verkopen? Wat doet dit ook met huurders? Zo bleek bij de inspraak dat veel verhuurders gedwongen zouden zijn om hun huur te verhogen. Zo zijn tal van zaken onduidelijk. Daarnaast is bij dit voorstel, met zulke grote gevolgen voor individuele erfpachters, een onafhankelijke juridische toets onontbeerlijk. Het is de vraag of dit voorstel voldoet aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

De gemeenteraad moet nu verantwoordelijkheid nemen om een overstapregeling op te tuigen die eerlijk is, transparant, veilig, rechtvaardig en betaalbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.