13 juni 2017

Motie beperken overlast van vakantieverhuur aangenomen in de Tweede Kamer

Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie van onder andere het CDA om (illegale) vakantieverhuur strenger aan te pakken. In Amsterdam wordt momenteel al een redelijk strikt beleid gehanteerd, maximale verhuur van 60 dagen per jaar aan niet meer dan 4 personen per keer en geen sociale huurwoningen, bijvoorbeeld. Toch blijkt dat dit vaak niet genoeg is. Mensen overschrijden de termijn voor verhuur regelmatig, tot op het punt dat het lijkt of er in sommige wijken meer toeristen dan Amsterdammers wonen. Daarom moet de gemeente de regels voor maximale duur kunnen handhaven en eventueel verkorten. Dat kan met een meldplicht voor vakantieverhuur.

CDA kamerlid Erik Ronnes: ‘de balans is op sommige plekken zoek, en het frustreert enorm dat vanuit algemeen belang niet kan worden ingegrepen. Lokale overheden moeten in staat zijn de belangen van haar eigen inwoners te beschermen. Vandaar dat we mede initiatiefnemer zijn voor deze motie.’

Het CDA pleit zowel landelijk als in Amsterdam voor minder overlast door vakantieverhuur:

 Fractievoorzitter van CDA Amsterdam Diederik Boomsma: ‘Vakantieverhuur loopt in de binnenstad nu volstrekt uit de hand. De gemeente moet de mogelijkheid krijgen om beter op te treden tegen excessen, tegen overlast, en de regels handhaven. Amsterdam is van de Amsterdammers, en dat moet zo blijven.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.