11 september 2020

Aangenomen! Waardig ouder worden

Het CDA is samen met ChristenUnie het gesprek aangegaan over waardig ouder worden. Met behulp van de input van Amsterdamse ouderen is vormgegeven aan een nieuw plan met meer aandacht voor deze stadsbewoners. Het initiatiefvoorstel is uiteindelijk unaniem in de gemeenteraad aangenomen op 10 september 2020. Er zal nu gewerkt worden aan een ouderensportfonds en een push gegeven worden aan Amsterdam als dementievriendelijke stad. Bovendien zullen maatschappelijke initiatieven die zich bezighouden met onze ouderen in het zonnetje gezet worden. Organisaties die huisbezoeken brengen aan oudere buurtbewoners worden in kaart gebracht, zodat we de impact kunnen zien hiervan.

Lees hier het definitieve initiatiefvoorstel 'Waardig ouder worden'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.