25 september 2018

Algemene ledenvergadering: 19 oktober

Op vrijdag 19 oktober zal de ALV van het CDA Amsterdam plaatsvinden van 19.30 uur tot 22.00 uur. Op deze ALV worden de concept kandidatenlijsten en de concept verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten, de Waterschappen en het Europees Parlement besproken. Tijdens de ALV zal gestemd worden over de kandidatenlijsten en kunt u amendementen indienen op de verschillende programma’s. Binnenkort wordt de exacte locatie en agenda bekend. Houd uw inbox in de gaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.