28 november 2018

Betere communicatie erfpacht

Het CDA strijdt al zeker tien jaar voor een eerlijker erfpachtsysteem in Amsterdam. Nu er een extra korting van 10 procent komt, is het CDA enigszins tevreden met dit stapje in de goede richting. Echter, er blijft nog veel onduidelijk voor de gemiddelde erfpachter. Niet voor niets stappen zo weinig mensen nog over.

Daarom pleit Diederik Boomsma vandaag in de raad vandaag voor een versnelde communicatieplan van de gemeente Amsterdam. In het schema van de gemeente worden sommige categorieën erfpachters pas enkele maanden voor januari 2020 geïnformeerd. Dan eindigt de korting en zullen voor veel mensen de kosten extreem stijgen. 

In twee moties pleit het CDA voor een verbeterd communicatieplan naar erfpachters en een onderzoek te doen naar de kennis van de overstapregeling onder erfpachters:

- Motie verbeterde communicatie

- Motie steekproefsgewijs onderzoek

 

UPDATE: Helaas was er geen meerderheid te vinden voor beide moties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.