13 november 2017

CDA Amsterdam gaat samenwerken met Awep

Het CDA Amsterdam gaat samenwerken met de Amsterdamse Woon- en Erfpachtpartij (Awep). We zijn van plan om samen de verkiezingen in te gaan, om ons in te zetten voor een betaalbare, betrouwbare en bewoonbare stad, met als speerpunt: een eerlijke en betaalbare erfpacht. Leden van Awep zullen hiervoor ook op de lijst van het CDA Amsterdam komen, zijn lid geworden van het CDA en ondersteunen het verkiezingsprogramma van het CDA dat tijdens de afgelopen ledenvergadering is vastgesteld. 

Lijsttrekker Diederik Boomsma van het CDA Amsterdam: “Wij strijden al jaren voor een beter, eerlijker en betaalbaar erfpachtstelsel. Daarover hebben we veel contact gehad met Awep, en steeds vaker bleek dat we het ook over andere zaken eens zijn. Daarom ligt deze samenwerking zo voor de hand: we vertrouwen elkaar en we gaan voor een zo goed mogelijk resultaat.”

Awep-voorman Jacques Klok: “Ik ben zwaar teleurgesteld in de VVD en D66. De nieuwe erfpachtregeling is een gedrocht. Voor veel mensen wordt het onbetaalbaar. Daarom worden we nu politiek actief met het CDA. Vier jaar geleden waren er 36.000 Amsterdammers voor een erfpachtreferendum. Dit jaar zijn er 7.000 inspraakbrieven gestuurd, namens gezinnen en vaak namens complete VVE’s, samenwerkende erfpachters of huurdersverenigingen. Hier is onvoldoende naar geluisterd. Diederik Boomsma is de enige die oprecht voor de erfpachters opkwam en het dossier ook begreep. Het programma van het CDA sluit breed aan op onze visie, niet alleen op erfpacht, maar ook op andere thema’s voor een schone, veilige stad, ook voor gezinnen.” 

De kandidatenlijst wordt vastgesteld op de CDA-Ledenvergadering van 1 december. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.