22 november 2013

CDA pleit voor stedenband Amsterdam en Tel Aviv

Verantwoordelijk wethouder Gehrels (PvdA) van Economische Zaken reageerde positief op het verzoek van Van Drooge, “een leuk verzoek” en gaat het onderzoeken. In februari komt ze hierop terug bij de gemeenteraad wanneer het internationale beleid van de gemeente wordt herijkt. 

Van Drooge: “Ronny Naftaniel stelde dit al eerder voor bij zijn afscheid van het CIDI: een uitstekend voorstel dus, dat wij van harte ondersteunen. De gemeente moet ook verder kijken dan de BRIC-landen bij het zoeken van economische kansen. Het zou geweldig zijn om contact te zoeken met Tel Aviv voor het opzetten van een stedenband—om de samenwerking tussen onze steden te versterken."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.