19 februari 2018

CDA stelt schriftelijke vragen over bedreigde bekeerde christenen met een islamitische achtergrond

De afgelopen tijd berichtten verschillende media over pesterijen, bedreigingen en zelfs mishandelingen richting personen met een islamitische achtergrond die zich tot het christendom hebben bekeerd. Volgens de berichtgeving doen de misstanden zich vooral in asielzoekerscentra voor, maar ook daarbuiten is het een groot probleem. 

Deze misstanden blijken ook in Amsterdam voor te komen. Zo zouden er uit angst voor represailles bij doopdiensten geen foto’s worden gemaakt. En in Amsterdamse asielzoekerscentra en in de bed-bad-broodopvang worden christenen gepest en lastiggevallen door medebewoners. Men durft geen aangifte te doen omdat men band is voor de consequenties. 

Het CDA Amsterdam heeft naar aanleiding van deze verontrustende berichten samen met de VVD het college om opheldering gevraagd. 

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma: “In Amsterdam staan we pal voor de vrijheid van godsdienst. Intimidaties of mishandelingen op basis van iemands geloof is absoluut onacceptabel. We moeten deze  mensen dan ook beschermen tegen pesterijen en geweld. Ik wil dat het college de misstanden in kaart brengt en zo snel mogelijk met maatregelen komt om een einde te maken aan deze intolerantie.”

Ook vraagt het CDA om meer aandacht voor godsdienstvrijheid bij inburgerings- en oriëntatieprogramma’s van de gemeente. Boomsma: “Godsdienstvrijheid en de vrijheid om van je geloof af te stappen is een fundamenteel recht in onze samenleving en moet bij de programma’s voor nieuwkomers dan ook expliciet benoemd worden. Zowel binnen de AZC’s en andere opvanglocaties, als daarbuiten, moet iedereen zich vrij kunnen voelen zijn of haar godsdienst te belijden.” 

Klik hier voor de ingediende schriftelijke vragen:

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/868192/59poot_en_boomsma.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.