30 mei 2018

CDA stelt vragen over misstanden hotelschoonmaak

Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA Amsterdam, heeft vragen gesteld aan het college over de misstanden in de hotelschoonmaak in de stad. Aanleiding hiertoe vormde het onderzoek van het CNV naar de arbeidsomstandigheden in de hotelsector. Het CNV constateert dat er excessen als een te hoge werkdruk, doorwerken in eigen tijd en moeilijk doen over uitkeringen bij ziekte aan de orde van de dag zijn. 

Dat is volgens Boomsma niet hoe we in Amsterdam met schoonmakers om zouden moeten gaan. Schoonmakers moeten in Amsterdamse hotels onder goede arbeidsomstandigheden hun werk kunnen doen. Ook zou het een verbetering zijn als hotels zich aan de Code Verantwoord Marktgedrag zouden houden. Daar kunnen we als gemeente ook een rol in spelen en met ondernemers over in gesprek gaan.

Meer informatie kunt u vinden bij The Post Online en de vragen kunt u hier terugvinden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.